อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

เมืองคู่แฝดมุกดาหาร-กวางจิ

กวางจิ หรือ กวางตริ (Guang Tri) ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศเวียดนาม ในอดีตคือเขตที่มีการสงครามสู้รบระหว่างสหรัฐกับเวียดนาม ปัจจุบันคงเหลือแต่ซากอาวุธสงครามที่ทิ้งให้เห็นจนชินตา อาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00 น.


    วางจิ หรือ กวางตริ (Guang Tri) ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศเวียดนาม ในอดีตคือเขตที่มีการสงครามสู้รบระหว่างสหรัฐกับเวียดนาม ปัจจุบันคงเหลือแต่ซากอาวุธสงครามที่ทิ้งให้เห็นจนชินตา แต่สิ่งเลวร้ายในอดีตเหล่านั้นได้สร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากไปชมจนทำให้จังหวัดกวางจิแห่งนี้มีรายได้ดีสร้างความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นทุกปี ๆ ภาพเก่า ๆ ที่เป็นความเลวร้ายในยุคนั้นได้หมดไป ประชาชนชาวเวียดนามยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งใจทำมาหากินค้าขายจนร่ำรวย แต่เมื่อได้โอกาสก็ได้ไปค้นหาเครือญาติที่เคยหลบหนีสมัยสงครามเข้ามาอยู่ในเมืองไทย ต่อมาได้สร้างความสัมพันธ์จนกลายเป็นเมืองคู่แฝดไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนทางการค้าการลงทุนระหว่างจังหวัดมุกดาหารของไทยกับจังหวัดกวางจิของเวียดนาม          

    

   นายพจนชัย สัจธรรม กรรมการหอการค้า อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ เปิดเผยว่า ในฐานะนักธุรกิจที่ทำการค้ากับชาวลาว ชาวเวียดนาม ตามแนวชายแดนไทย ลาวเวียดนาม ได้รับเชิญร่วมเดินทางกับคณะกรรมการหอการค้ามุกดาหารที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นหัวหน้าคณะไปเชื่อมความสัมพันธ์กับคณะผู้บริหารจังหวัดกวางจิ ประเทศเวียดนาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในโอกาสที่ประชาชนชาวมุกดาหารและประชาชนชาวเวียดนามแห่งจังหวัดกวางจิได้ไปมาหาสู่กันมายาวนานและมั่นคงครบรอบ 10 ปี ในปี 2563  โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงข้อตกลงที่จะค้าขายขยายผลการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นโดยภาคเอกชนก็จะซื้อขายสินค้ากันมากขึ้นด้วย สินค้าที่ชาวเวียดนามต้องการมากที่สุดคือ เนื้อโคขุนและเนื้อวัวพื้นเมือง เนื้อแพะ เป็นต้น ซึ่งกรรมการหอการค้า อ.ชานุมาน ได้รับอานิสงส์ด้านนี้มากพอสมควรเนื่องจากชานุมานเป็นพื้นที่พัฒนาเนื้อวัวพื้นเมืองจำนวนมาก โดยปกติทุกเดือนจะมีพ่อค้าลาวเข้ามาซื้อเพื่อส่งออกไปเวียดนามผ่านด่านศุลกากรมุกดาหารหลายเจ้า โดยหากฝ่ายไทยมีข้อตกลงเป็นทางการกับทางรัฐบาลเวียดนาม เนื้อวัวพื้นเมืองจากไทยจะถูกส่งเข้าไปขายได้จำนวนมากขึ้น ขณะเดียวกันอาหารทะเลจาก เมืองกวางจิจะเป็นสินค้าอีกประเภทที่พ่อค้าจากฝั่งไทยสนใจจะนำเข้ามาขายตาม
  
        นายพจนชัย กล่าวอีกว่า ประธานหอการค้าจังหวัดกวางจิ ได้ให้ข้อมูลจังหวัดกวางจิว่าเป็นเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออกมีความยาว 75 กิโล เมตร มีเขตการปกครองรวม 10 อำเภอ ประชากรประมาณ 640,000 คน มีพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ มีภูเขาสูง ชายแดนติดกับ สปป.ลาว ความยาว 260 กิโลเมตร ซึ่งติดแขวงสะหวันนะเขตและแขวงสาละวัน ใกล้ฝั่งไทย ด่านชายแดนลาว-เวียดนามมี 2 ด่าน คือ ด่านลาวบาวและด่านในเขตชายแดนเวียดนามแขวงสาละวัน ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีเขตเศรษฐกิจ 2 เขต มีโรงไฟฟ้าจากลม จากเขื่อนและผลิตจากถ่านหิน มีท่าเรือน้ำลึก อาหารทะเลจับได้จำนวนมากต่อปี โดยจังหวัดกวางจิ มีแผนพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมให้เจริญขึ้นปลูกมากคือยางพารา ปาล์ม กาแฟ พริกไทย ด้านสังคมจะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวเวียดนามให้มีสุขภาพดี ลดจำนวนผู้ป่วย การศึกษา เน้นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา มีโครงการสร้างตำบลใหม่ พัฒนาอำเภอบนเกาะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สิ่งที่ชาวกวางจิอยากได้จากชาวมุกดาหารมากคือ การท่องเที่ยวทางรถยนต์ อยากให้นักธุรกิจชาวมุกดาหารนำเที่ยวเมืองกวางจิโดยใช้รถยนต์ออกจากเมืองมุกดาหารไปเมืองกวางจิทุกวัน อยากเพิ่มความร่วมมือการขนส่งสินค้าจากไทยไปเวียดนามเพิ่มขึ้น


           
     ปัจจุบันจังหวัดกวางจิมีโรงไฟฟ้าจากนักลงทุนประเทศไทยไปลงทุนผลิตมากกว่า 1,350 เมกะวัตต์ มีผู้ใช้แรงงานประจำกว่า 200 ชีวิต อย่างไรก็ตามชาวจังหวัดกวางจิต้องการมากอยากให้บุตรหลานมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อในประเทศไทย เพราะปัจจุบันมีน้อยปีละ 100 รายซึ่งไม่เพียงพอ โดยเมื่อเรียนจบปริญญาตรีจากไทยกลับเวียดนามแล้ว ทุกคนจะได้งานทันทีรับการบรรจุเข้าทำงานประจำสถานทูต, ประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง, ประจำกระทรวงการท่องเที่ยว ขณะนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจากไทยเดินทางเข้าเวียดนามผ่านด่านลาวบาวมากกว่า 1 ล้านคน จังหวัดกวางจิจำเป็นต้องใช้ล่ามแปลภาษาเพื่อติดต่อทั้งเพื่อการค้าและการท่องเที่ยวซึ่งเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด.

.............................................
สุชาติ สูงเรือง
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22