อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

สสอ.บรรยายเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม

ผอ.สสอ. เป็นวิทยากรบรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลสถานประกอบธุรกิจประเภทโรงแรมฯ ลุยจับปรับ 2 โรงแรมพื้นที่นครปฐม ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.09 น.


เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 63 ที่หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม คณะวิทยากร สสอ. สน.สก. นำโดย ดร.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ ผอ.สสอ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลสถานประกอบธุรกิจประเภทโรงแรมฯ โดยเวลา 09.00 -14.00 น. ดร.พชรภัทร พึงรำพรรณ หน.กง.พส. และนายกลวัชร จำนงค์จีนารักษ์ จพง.ปค.ปฏิบัติการ ได้บรรยาย ภาพรวม 5 ขั้นตอนการสืบสวน การวางแผนจับกุม หลักการจับ ค้น ยึด และการทำบันทึกการจับกุม หลังจากนั้น น.ส.ศิรินภา สมภาร หน.กง.สส.4 และน.ส.สุจิตรา เพียรพานิช จพง.ปค.ปฏิบัติการ ได้บรรยายเรื่องขั้นตอนการสอบสวนคดีอาญาในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง และแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติการจับกุมและการสอบสวนคดีอาญาในสถานการณ์จริงในเวลา 14.00 - 21.00 น. พนักงานฝ่ายปกครองอำเภอพุทธมณฑล ร่วมกับสำนักการสอบสวนและนิติการ  ออกตรวจสถานประกอบการธุรกิจประเภทโรงแรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง ในพื้นที่ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อกวดขันกับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จากการตรวจสอบพบว่า สถานประกอบการโรงแรมสองแห่ง มีความผิดฐาน "ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน" ตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 ตามม.4 ม.15 ประกอบ ม.59 จึงได้ทำบันทึกตรวจสอบ และบันทึกการจับกุม นำตัวต้องหา พร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองอำเภอพุทธมณฑล ซึ่งศาลได้พิพากษาสั่งปรับแล้วทั้งนี้ หลังจากการจับกุมผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนในการทำสำนวนสอบสวนคดีอาญาด้วยการปฏิบัติจริง โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองอำเภอพุทธมณฑล ได้ทำสำนวนเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองราย เพื่อเสนอต่อสำนักงานอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครปฐม และฟ้องคดีที่ศาลแขวงนครปฐม.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%