อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

หน่วยแพทย์อาสาปธพ.สัญจรจ.อ่างทอง

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรปธพ. รุ่นที่ 8 จัดหน่วยแพทย์อาสา ปธพ. สัญจร ที่รพ.อ่างทอง พร้อมมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ(AED) ให้รพ. ด้วย จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.35 น.


เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ที่โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 8 ร่วมกันจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ. สัญจร

ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ประธานในพิธี กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ทำให้โครงการแพทย์อาสาสัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ช่วยให้ประชาชนในจังหวัดอ่างทองได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ซึ่งแต่ละท่านตั้งใจและเสียสละเวลามาเพื่อตรวจสุขภาพประชาชนถึงชุมชน เป็นรูปแบบการทำงานร่วมกันของแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ 

เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพประชาชนและเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพ พร้อมให้ความรู้ทางการแพทย์ในการดูแลาขภาพตนเองอย่างถูกวิธี เป็นการผนึกกำลังร่วมมือร่วมใจของจิตอาสาในหลายภาคส่วน เพื่อสังคมหลายระดับ

แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล ประธานนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 8 กล่าวว่า โครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ. สัญจรครั้งนี้ได้ระดมแพทย์ พยาบาล และจิตอาสาจากสายงานต่าง ๆ กว่า 600 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้จัดคลินิกเฉพาะทาง 17 คลินิก รวมทั้งเปิดบริการรับบริจาคโลหิต และสอนการทำ CPR เพื่อให้ประชาชนทราบวิธีปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ในเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
นอกจากนี้ยังมีคลินิกพิเศษเพื่อให้ความรู้เรื่องการออมและการลงทุน ตลอดจนให้ข้อแนะนำในการแก้ไขหนี้ รวมทั้ง ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ(AED) ให้โรงพยาบาลอ่างทองเพื่อใช้ประโยชน์ 1 เครื่องแพทย์หญิงเจรียง กล่าวอีกว่า โครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ. สัญจรครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ปธพ.8 ได้จัดตั้งกองทุนคุณธรรม เพื่อมอบทุนการศึกษาให้เด็กดีมีคุณธรรม จำนวน140 ทุนจาก 14 โรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง โดยได้คัดเลือกจากพฤติกรรมของเด็กๆที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดา /ผู้ปกครองที่เลี้ยงมา รู้จักหน้าที่ของตนเอง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ไม่สร้างภาระให้แก่สังคม รักษาสุขภาพตนเอง จะได้ไม่เป็นภาระให้ผู้ปกครอง


กิจกรรมแพทย์อาสาของปธพ.8 ครั้งต่อๆจะไม่ได้มุ่งเพียงพัฒนาสุขภาพใจและสุขภาพกายที่ดีของประชาชนในชุมชนที่อาจห่างไกลจากระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นที่จะยกระดับความเป็นอยู่ และจิตใจของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศให้ดีขึ้นอีกด้วย.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9