อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 เมษายน 2563

เมื่อพระไทยแปลงนิกายอาสา "กองทัพ USA"

ว่ากันด้วยเรื่องพระสงฆ์ไทยที่ไปทำงานเป็นทหารในกองทัพสหรัฐฯ จะต้องเปลี่ยนนิกายเป็นพระนิกายมหายานแบบเกาหลี เพื่อไม่ผิดต่อกฎระเบียบของคณะสงฆ์ไทย  พุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น.


เมื่อวานตื่นเช้ามาได้รับข้อความทางไลน์กลุ่มเพื่อนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็น กลุ่มเพื่อนรุ่นเดียวกัน 

มีเพื่อนคนหนึ่งหลังจบแล้วไปใช้ชีวิตเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาส่งข้อความมาว่า..

กราบเรียนพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงและเจริญพรมายังญาติโยมญาติธรรม เพื่อนๆ ที่รักทั้งหลาย

เกล้ากระผม/อาตมา พระมหาประดู่ชัย ภทฺทธมฺโม คงไม่ได้มีโอกาสมาเจอพระอาจารย์ และเพื่อน ๆ ญาติโยมทั้งหลาย ก็ขอกราบเรียน/เจริญพร แจ้งข่าวนะครับว่า

“กระผมบวชเป็นพระมหายานเป็นพระในนิกายเกาหลีใต้และได้งานสอนเพื่อเป็นอนุศาสนาจารย์ด้วย”กระผม/อาตมา อยู่ในสหรัฐอเมริกาประกาศศาสนาใน นสม.พระไทยเถรวาทเป็นเวลาร่วม 17 ปี ด้วยความอุตสาหะพากเพียรพยายามเรียนต่อปริญญาทางด้านพระพุทธศาสนาการให้คำปรึกษา และสามารถเรียนจบด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1และสามารถเรียนจนจบปริญญาเอก ด้วยความรู้ความสามารถที่มี และสาขาที่เรียนมาเป็นที่ต้องการของกองทัพสหรัฐอเมริกา จึงมีคุณสมบัติพร้อมได้รับการบรรจุเป็นนายร้อย-อเมริกัน มีหน้าที่ในฝ่ายสร้างสันติภาพ สอนสมาธิและให้คำปรึกษาแก่ทหารในกองทัพ ครอบครัวทหารที่สูญเสียคนรัก คนป่วยตามโรงพยาบาล ไปสอนตามคุก ตลอดถึงเมื่อทางกองทัพมีกิจกรรมเพื่อประชาชนก็ต้องไปพูดเพื่อช่วยสร้างสันติภาพและอื่น ๆ

โดยในการนี้... “เพื่อไม่ให้ผิดต่อระเบียบของคณะสงฆ์ไทย ซึ่งพระไม่สามารถทำงานเป็นทหารในกองทัพได้ พระจึงต้องเปลี่ยนเป็นพระนิกายมหายานแบบเกาหลี ซึ่งมีสิทธิสามารถทำงานเป็นทหารในกองทัพได้โดยไม่ผิดต่อกฎระเบียบของนิกายนี้..”ในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นผมต้องขอแสดงความยินดีกับความวิริยะอุตสาหะจนก่อเกิดความสำเร็จในชีวิตและไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ในกองทัพสหรัฐอเมริกา 

นอกจากนี้ เมื่อปีที่แล้วผมก็เจออนุศาสตร์กองทัพสหรัฐอเมริกาที่เป็นรุ่นพี่ จบจาก มจร.แบบนี้ในงานวิสาขบูชาโลก

การแปลงนิกายหรือบางคนใช้คำว่าสึกก็แล้วแต่ ไปบวชเป็นมหายานนิกายของเกาหลีใต้ มิใช่เรื่องใหม่สำหรับพระสงฆ์ไทยที่ไปอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนหน้านี้มีพระสงฆ์ไทยอย่างน้อย 7รูปที่แปลงนิกายแล้วเป็นอนุศาสตร์ คุณพี่สำราญ สมพงษ์ สื่ออาวุโสรุ่นพี่สรุปไว้ ดังนี้1.ร้อยเอก สมญา มาลาศรี หรืออดีตพระมหาสมญา สมญาโณ น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ. เดิมนั้นสังกัดวัดโพธิ์นิมิต เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในสังกัดวัดสันติธรรม เมืองโคโลราโด้ สปริงส์ รัฐโคโลราโด้ เป็นอดีตพระธรรมทูตไทยคนแรก ที่เข้าไปดำรงตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรในกองทัพสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2553 (ค.ศ.2010)
2.ร้อยโท สงกรานต์ ไวยกา หรืออดีตพระมหาสงกรานต์ โชติปาโล น.ธ.เอก ป.ธ.7 พธ.บ. เดิมสังกัดวัดราชนัดดาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรี มอนท์ รัฐแคลิฟอร์เนีย นับเป็นนายทหารคนที่สองของกองทัพ
3.ร้อยโท พิสิทธิ์ มณีวงศ์ หรืออดีตพระมหาพิสิทธิ์ มณิวํโส น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ. เดิมสังกัดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธมงคลนิมิต เมือง อัลบูเคอร์กี้ รัฐนิวเม็กซิโก บวชในนิกายจีน เมื่อปี 2560
4.ร้อยโท สายัญ ทองพิมพ์ หรืออดีตพระสายัญ ธมฺมสุนฺทโร น.ธ.เอก เดิมสังกัดวัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดมหาธาตุเจติยาราม เมืองเวสต์ปาล์มบีช   รัฐฟลอริด้า
5.ร้อยเอก นิพนธ์ สุขอ้วน หรืออดีตพระมหานิพนธ์ ฐิตวีรคุโณ น.ธ.เอก ป.ธ.6 ศน.บ. ศศ.บ. เดิมสังกัดวัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพฯ เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธไทยถาวรวนาราม รัฐนิวยอร์ก
6. เรือเอก อรุณ สีดา หรืออดีตพระอรุณ ปภากโร น.ธ.เอก ศน.บ.วท.ม. เดิมสังกัดวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธนิมิต เมืองพาซาเดน่า รัฐแคลิฟอร์เนีย

ความเป็นมาของอนุศาสตร์เริ่มต้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ได้มีทหารอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่น ซึ่งส่วนมากเป็นชาวพุทธ ที่เป็นทหารทำงานในกองทัพอเมริกัน ที่ได้รับเหรียญกล้าหาญมากที่สุดในประวัติศาสตร์การสงครามของสหรัฐอเมริกา ได้ขอร้องทางกองทัพให้มีอนุศาสนาจารย์สำหรับชาวพุทธ แต่ทางกองทัพปฏิเสธในตอนนั้น

ต่อมาทางการเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาจึงอนุญาตให้มีตำแหน่งอนุศาสนาจารย์ชาวพุทธประจำกองทัพ ของสหรัฐฯตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา

สำหรับอนุศาสนาจารย์ชาวพุทธคนแรกในกองทัพสหรัฐคือ เรือเอก เจเน็ต กราเซียร์ ชิน 

เรือเอกชิน เป็นอนุศาสนาจารย์ชาวพุทธเชื้อสายเกาหลีและอเมริกัน โดยพ่อเป็นคนอเมริกัน แม่เป็นคนเชื้อสายเกาหลี ได้บวชเป็นสาธุคุณ วัดที่กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 

เรือเอกชิน เข้าประจำการเป็นอนุศาสนาจารย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2547จากการสอบถามทราบว่า คนที่จะเป็นอนุศาสตร์กองทัพสหรัฐไม่ง่ายและไม่ยาก คือ 1.ต้องจบปริญญาโท ทางด้านศาสนา เช่น พุทธศาสน์ศึกษาเทววิทยา เป็นต้น จากมหาวิทยาลัยที่ทางการรับรองและ มีหน่วยกิตไม่ต่ำกว่า 72 หน่วยกิต 2.เป็นนักบวชของแต่ละศาสนา และมีประสบการณ์หลังจากจบปริญญาโทแล้ว อย่างต่ำสองปี 3.ต้องได้รับหนังสือรับรองจากพุทธศาสมาคมแห่งสหรัฐอเมริกา องค์กรพุทธศาสนาของชาวญี่ปุ่น ตั้งมาได้ 122 ปีแล้ว ตั้งอยู่ที่ นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวที่ทางการอนุญาตให้อนุมัติการเป็นอนุศาสนาจารย์ 4.ต้องเป็นคนอเมริกัน (American citizen) และ 5. มีอายุ ตั้งแต่ 21-42 ปี

เรื่องพระไทยไปบวชแปลงนิกายเป็น พระมหายานนิกายเกาหลีใต้ หรือแบบมหายานนิกายจีน แล้วไปประกอบอาชีพ มีลูกมีเมียได้

มิใช่เรื่องใหม่และในทรรศะผมก็มิได้เรื่องเสียหายอะไรส่งผลดีต่อพุทธศาสนาและประเทศด้วยซ้ำไป

พวกท่านมาถูกทางแล้ว การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสอนธรรมะ รวมทั้งการใช้หลักธรรมะเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคน มิใช่หน้าที่ของพระสงฆ์อย่างเดียว..

ขอบคุณภาพ ..สำราญ สมพงษ์ /วัดสระเกศวรวิหาร
..................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com
ขอบคุณภาพ : สำราญ สมพงษ์ /วัดสระเกศวรวิหาร


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    96%
  • ไม่เห็นด้วย
    4%

บอกต่อ : 229