อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

มหกรรมการศึกษาต่อประเทศอินเดีย

เชิญร่วมงาน “มหกรรมงานศึกษาต่อประเทศอินเดีย” ครั้งที่ 13  ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.


ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานศึกษาต่อประเทศอินเดีย” ครั้งที่ 13 ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2563  ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอล์ ชั้น 5 ภายในงานพบกับบูธสถาบันการศึกษาชั้นนำจากประเทศอินเดีย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงมหาวิทยาลัย ที่มาร่วมออกบูธ และให้คำแนะนำแก่น้องๆ ผู้ปกครอง และผู้สนใจไปศึกษาต่อประเทศอินเดีย พร้อมข้อเสนอทุนการศึกษาสูงสุดถึง 100%
           
การศึกษาในประเทศอินเดีย ในปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนการสอนครอบคลุมหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ บัญชี และมนุษยศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท รวมถึงการให้คำแนะนำเส้นทางวิชาชีพและ อาชีวศึกษา โดยภายในงานจะได้พบปะ พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ โดยตรง ที่จะมาให้คำแนะนำอย่างถูกต้องแม่นยำในการเลือกหลักสูตรการเรียน อาทิ IB, Cambridge, ICSE และ CBSE ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง
           
นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับน้องๆคนไทย ผู้ปกครอง รวมไปถึงผู้สนใจไปศึกษาต่อประเทศอินเดีย ที่จะได้ข้อมูลครบทุกด้านในงานเดียว

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32