อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

แอฟริกาสร้างกำแพงสีเขียว ปลูกต้นไม้หยุดทะเลทราย

20 ประเทศแอฟริการ่วมสร้าง กำแพงสีเขียวยักษ์ ปลูกต้นไม้ขวางทวีปแอฟริกาฆ่าทะเลทราย หยุดการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สู้โลกร้อน และความยากจน พุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น.


โครงการ Great Green Wall of Sahara and the Sahel เกิดขึ้นเมื่อปี 2002 และเริ่มลงมือทำอย่างจริงจังในปี 2007 ที่ต้องการต่อสู้การเปลี่ยนสภาพเป็นทะเลทราย (Desetification) ในภูมิภาค Sahel Region (แอฟริกาเหนือ) และต่อสู้ภาวะโลกร้อน มันถูกพัฒนาโดย Africa Unionโดยมี 20 กว่าประเทศในแอฟริกา รวมถึงองค์กรอื่นๆเข้าร่วมอย่าง UN เป็นต้นโครงการดังกล่าวตั้งเป้าเปลี่ยนแปลงชีวิตคนนับล้าน สร้างระบบนิเวศที่มีประสิทธิภาพ ฟื้นฟูพื้นที่ 100 ล้านเฮคเตอร์ที่กำลังเสื่อมสภาพให้กลายเป็นสีเขียว เป็นกำแพงยักษ์ต้นไม้ที่ยาวกว่า 8,000 กิโลเมตร และกว้าง 15 กิโลเมตร บนกว่า12 ประเทศแอฟริกาขวางทวีปจากออกไปตก เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 250 ล้านตัน ภายในปี 2030 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน SDGs ด้วยนอกจากนี้ Great Green Wall ยังสร้างประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ ในการสร้างงานกว่า 10 ล้านคน และสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจให้คนรุ่นใหม่ รวมถึงการความปลอดภัยด้านอาหารให้หลายล้านคน

เพราะเมื่อกล่าวถึงภูมิภาค Sahel แล้ว คนจะเห็นภาพพื้นที่นี้ เป็นหนึ่งในพื้นที่ ๆ ผู้คนมีความขาดแคลนมากที่สุดในโลกและตอนนี้ก็กลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปด้วย ผู้คนต้องประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่มีทรัพยากรจนเกิดเหตุทะเลาะเพื่อแย่งทรัพยากรที่ลดน้อยลง และตอนนี้ผู้คนมากมายก็ได้อพยพไปยุโรป ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาภายหลังผ่านมาเป็นเวลา 12 ปีแล้วที่โครงการนี้เริ่มต้นอย่างจริงจัง ขณะนี้แต่ละประเทศนั้นได้ผลลัพท์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยจากข้อมูลโดย UN Convention to Combat Desertification ระบุว่า พื้นที่กว่า 20 ล้านเฮคเตอร์ (20% ของเป้าหมาย)ได้ถูกฟื้นฟูแล้วใน Ethiopia, Senegal, Nigeria, Sudan, Burkina Faso, Mali, Niger และชาติอื่นๆ ที่สำคัญผู้คนเข้าถึงแหล่งทรัพยากรอาหารมากขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงและมีงานทำมากขึ้นกำแพงสีเขียวยักษ์แห่งนี้แสดงให้เห็นถึงว่า การที่ธรรมชาติฟื้นฟูอุดมสมบูรณ์ขึ้นจะช่วยทำให้ชีวิตของผู้คน และโลกดีขึ้นเช่นกัน กำแพงต้นไม้ขนาดใหญ่นี้อาจจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของโลกก็เป็นได้
.......................
คอลัมน์ พุ่มไม้ใบบัง
โดย "ร่มธรรม ขำนุรักษ์"

ขอบคุณที่มาและภาพประกอบจาก 
The Great Green Wall Of Africa
www.greatgreenwall.org
The Great Green Wall
Environman

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 286