อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563

โควิด-19 ทหารทำทุกอย่างเพื่อประชาชน

เหล่าทัพยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ทั้งส่งอาหาร และทำอุปกรณ์การป้องกันการแพร่เชื้อให้กลุ่มแท๊กซี่เพื่อความมั่นใจของผู้ใช้บริการ เสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.00 น.


@@@.......สวัสดีท่านผู้อ่าน “เดลินิวส์ออนไลน์” มาพบกันทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “รหัสมอร์สส่องกองทัพ” ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 9 พ.ค.63 สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ ดูจะเป็นข่าวดี สำหรับประเทศไทย เพราะลดลงเรื่อยๆ ตัวเลขคนไทยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเป็นศูนย์และใกล้ศูนย์ต่อเนื่องมา 7 วันแล้ว  ถ้าคงอย่างนี้อีกไม่นานก็จะสามารถผ่อนปรนได้ครบ อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้กำชับฝ่ายความมั่นคงติดตามสถานการณ์โควิด-19 สร้างความเข้าใจมาตรการผ่อนปรนและคงเข้มความปลอดภัยส่วนรวมทุกชีวิต@@@……พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับทราบรายงานการเดินทางของคนไทยกลับจากมาเลเซีย หลังจากเปิดพรมแดน ตั้งแต่ 18 เม.ย.-2 พ.ค. 63 รวมจำนวน 5,743 คน โดยเป็นการเข้าเมืองผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติถึง 1,786 ราย ซึ่งกำลังป้องกันชายแดนได้เข้าควบคุมและบังคับใช้กฎหมายด้วยหลักมนุษยธรรม โดยดำเนินการคัดกรองและประสานส่งต่อนำพาคนไทยทั้งหมด เดินทางกลับภูมิลำเนาเข้าพื้นที่กักควบคุมโรคของแต่ละจังหวัด (Local Quarantine) สำหรับการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายทางทะเล ยังไม่พบในภาพรวม โดย พล.อ.ชัยชาญ ได้ย้ำขอให้กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ประสานทำงานร่วมกับสภาสันติสุขตำบลและคณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ ช่วยทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึงมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดของโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมทั้งการปฏิบัติตนของพี่น้องชาวไทยมุสลิมให้เป็นไปตามประกาศจุฬาราชมนตรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและความปลอดภัยของทุกคนในภาพรวม


@@@……พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้เป็นประธานในกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยส่งมอบสิ่งของให้กับผู้แทนชุมชน ผู้ป่วย ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุในชุมชนตามบ้านเรือน ในพื้นที่ชุมชนแพร่งสรรพศาสตร์ ชุมชนแพร่งนรา ชุมชนตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน และชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ยังได้จัดรถมอเตอร์ไซด์นำมาทำเป็นรถส่งข้าวสารอาหารแห้ง ยา เวชภัณฑ์ให้กับประชาชน พร้อมแจกจ่ายเอกสารการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 การสร้างระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) @@@……พล.อ.ต.กิจสม พันธุ์โกศล รองเจ้ากรมช่างอากาศ มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ในรถแท็กซี่ หรือ Taxi Bulkhead Barrier ให้แก่ สหกรณ์แท็กซี่ทองคำสุวรรณภูมิ อู่แท็กซี่บางซ่อน อู่แท็กซี่ประดิพัทธ์ อู่เจ๊อร พระราม 5 และบริษัทเอกราช ทรานสปอร์ต จำกัด สืบเนื่องจากกรณีที่มีการตรวจพบคนขับรถแท็กซี่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการสัมผัสกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทำให้ประชาชนขาดความมั่นใจในการใช้บริการรถแท็กซี่ ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ลดลง คนขับรถแท็กซี่มีรายได้ลดลง จนอาจทำให้สหกรณ์หรืออู่ที่ให้บริการเช่าแท็กซี่อาจต้องปิดกิจการไป

@@@……โดยกองทัพอากาศได้จัดสร้างเป็นต้นแบบเพื่อนำไปผลิตเองในต้นทุนต่ำและติดตั้งใช้งานในรถแท็กซี่ ซึ่งสามารถติดตั้งและถอดได้ง่าย รวดเร็วโดยไม่ต้องดัดแปลงตัวถังรถและอุปกรณ์เดิมของรถ ลดโอกาสในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการแท็กซี่และคนขับแท็กซี่ ในโอกาสนี้ทีมวิศวกรกรมช่างอากาศได้มอบแบบพิมพ์เขียวให้สหกรณ์หรืออู่แท็กซี่ เพื่อนำไปผลิตใช้งานและพัฒนาต่อยอดในอนาคตด้วย
 

@@@……พล.อ.ท.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนกองทัพอากาศ เป็นผู้แทนนำ “น้องบุญส่ง” เครื่องช่วยยกร่างผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไปมอบให้แก่สาธารณสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ “น้องบุญส่ง” เป็นเครื่องช่วยยกร่างผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อต้นแบบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่วิศวกร กรมช่างอากาศ ได้ออกแบบและจัดสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์จากการบรรจุศพติดเชื้อ

@@@……โดยมีโครงสร้างเป็นสแตนเลส ซึ่งมีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน ทนการกัดกร่อนจากสารเคมี ทำให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย พร้อมติดตั้งล้อทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ การควบคุมกลไกในการยกศพจากเตียงผู้ป่วยหรือเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อวางบนถุงพลาสติกใส่ศพสามารถทำได้ง่าย โดยไม่ต้องมีการสัมผัสศพติดเชื้อ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
 
 
@@@…….ทหารจากกองกำลังนเรศวร โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ได้จัดกำลังพลชุดทหารเดินเท้า และเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ ร่วมกับชุดบรรทุกต่าง (ทหารล่อ) เดินเท้า แบกเป้ เพื่อนำสิ่งของสิ่งอุปโภคและบริโภค ลงพื้นที่ ไปมอบให้กับมารดาของกำลังพลที่ป่วยมีโรคประจำตัวไม่สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพได้ รวมทั้งมอบถุงยังชีพอาหารแห้ง บรรเทาความเดือดร้อน ช่วยเหลือชาวบ้านที่มีฐานะยากจน ผู้ป่วยติดเตียง และคนชรา อาศัยอยู่ตามพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงและทุรกันดาร ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในพื้นที่ อ.ปาย, อ.ปางมะผ้า และ อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน.
 
@@@……สำหรับ กองพันสัตว์ต่าง เป็นหน่วยทหารแห่งหนึ่ง มีหน้าที่คอยฝึกสัตว์เพื่อใช้ในหน้าที่ของทางทหาร เน้นไปที่ม้าและล่อ ฝึกตามหลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกา หน้าที่หลักของหน่วยที่ใช้สัตว์คือ ภารกิจลำเลียงการขนส่งต่าง ๆ ทั้งอุปกรณ์การยังชีพในภารกิจ อาวุธ เครื่องกระสุน รวมถึงปืนกลที่ติดบนหลังสัตว์เหล่านี้ หรือแม้แต่นำทหารที่ได้รับบาดเจ็บออกจากพื้นที่ โดยรวมก็เพื่อสนับสนุนทหารหน่วยอื่นของกองทัพบกในการปฏิบัติหน้าที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะกับพื้นที่ทุรกันดารที่ยานยนต์เข้าไม่ถึง ทั้งทางบกและทางอากาศ
 
@@@……"ม้าและล่อ" ที่ใช้งานจะมีประสิทธิภาพในการลำเลียงบรรทุกสิ่งของเพื่อขนส่งได้ถึง 60 กิโลกรัม มีระยะการเดินต่อวันได้ถึง 20 กิโลเมตร และสามารถเดินติดต่อกันได้ถึง 5 ชั่วโมง โดยสัตว์ทุกตัวในกองพันสัตว์ต่างจะมีสัตวแพทย์ประจำอยู่เพื่อคอยดูแลสุขภาพ ที่ผ่านมามีการจำหน่ายสัตว์ออกไปยังกองพันต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อไปช่วยเหลือในภารกิจที่แตกต่างกันไป

@@@……วันก่อน ร.ต.เทพฤิทธิ์ สมัครเขตวิทย์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3201 นำกำลังออกปฏิบัติการลาดตระเวณในพื้นที่บ้านป่ากุ๋ย ซึ่งห่างจากชายแดนประมาณ 2 กิโลเมตร ขณะที่ชุดลาดตระเวณถึงบริเวณท้ายหมู่บ้าน พบชายประมาณ 4 คน สะพายกระสอบไว้ด้านหลัง เดินฝ่าความมืดเข้ามาใกล้ป่าไผ่ จึงได้ทำการตรวจค้น แต่กลุ่มชายดังกล่าวได้ทิ้งกระสอบที่สะพายมา แล้ววิ่งหลบหนีกลับเข้าป่า จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าตรวจสอบ บริเวณใต้ก่อไผ่พบกระสอบฟางสีฟ้าขาวซึ่งดัดแปลงเป็นเป้จำนวน 2 ใบ ภายในมียาบ้า จำนวน 20 มัด มัดละ 6,000 เม็ด รวมประมาณ 120,000 เม็ด ฝิ่นดิบ 2 ก้อน ประมาณ 3.2 กิโลกรัม เฮโรอีนบรรจุในถุงพลาสติก จำนวน 4 ถุง น้ำหนักประมาณ 1.125 กิโลกรัม โดยคาดว่ากลุ่มขบวนการดังกล่าวอาศัยช่วงเวลาเคอร์ฟิวขนยาเสพติดมาพักในพื้นที่ ก่อนจะนำส่งต่อเพื่อไปในพื้นที่ชั้นในต่อไป......ช่วงเคอร์ฟิวทหารทำหน้าที่ต่อไป
.........................
คอลัมน์ : รหัสมอร์สส่องกองทัพ
โดย "รหัสมอร์ส" 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 230