อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

คง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไม่ได้กลัวม็อบต้าน แต่เพราะ...?

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ฝ่ายความมั่นคง โดย สมช.จะเสนอต่อที่ประชุม ศบค.เพื่อ “คง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ต่อไป จนกว่าการผ่อนคลายหมดทุกประเภทกิจการ และไม่ได้กลัวว่าจะมีการชุมนุม แต่เพราะเหตุใดไปดูคำตอบ...? เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.00 น.


@@@.......สวัสดีท่านผู้อ่าน “เดลินิวส์ออนไลน์” มาพบกันทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “รหัสมอร์สส่องกองทัพ” ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 23 พ.ค.63 สถานการณ์การควบคุมโควิด-19 จะดีขึ้นแต่สถาการณ์ทั่วโลกยังน่าเป็นห่วงและน่ากลัวอยู่ แม้ไทยจะประสบความสำเร็จแต่ต้องระมัดระวังการผ่อนคลายเป็นระยะ เพราะไม่ต้องการให้แพร่ระบาดระลอก 2 ในไทย ที่จะเสียหายหนักกว่าเดิม@@@……พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 เปิดเผยว่า ที่ประชุมพิจารณาการบังคับใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยมีมติให้ “คงต่อไป” อีก 1 เดือนให้ครอบคลุมถึงเดือน มิ.ย. ซึ่งครบ 3 เดือน ในการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

@@@……เหตุผลสำคัญในการ คง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯต่อไปนั้น เนื่องจากในห้วงเดือนมิ.ย. จะมีการผ่อนคลายในระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ถ้าไม่คง พ.ร.ก.ไว้ และประกาศยกเลิกไปนั้น อำนาจก็จะอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด แทนที่นายกรัฐมนตรี การควบคุมก็จะไม่เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ก็จะเกิดความวุ่นวายมีเรื่องร้องเรียนกันเข้ามา เพราะการปฏิบัติการควบคุมแต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกัน จึงต้องคงการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งจะสอดรับกับการผ่อนคลายในระยะที่ 4 พอดี นายกรัฐมนตรีจึงต้องควบคุมกำหนดให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมโรค@@@……พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหมได้ให้การต้อนรับ พลตรี Wu Xiaoyi ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำกรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงกลาโหมโดยผ่านทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม@@@……ความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศด้านการแพทย์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งภายหลังจากโควิด-19 คลี่คลายลงก็จะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของ กระทรวงกลาโหมไทยและกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป@@@……ตรวจเลือกทหารฯ ปี 63 เริ่มแล้ว....การดำเนินกรรมวิธีตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 จะเป็นไปตามห้วงที่กำหนด ดังนี้ 1. กำหนดให้ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.-22 ก.ค. 63เป็นการแก้ไขหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) การยื่นขอผ่อนผันและการสละสิทธิ์ผ่อนผัน ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร 2.กำหนดให้ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-22 ก.ค. 63 ผู้ร้องขอสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ดำเนินกรรมวิธี ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหาร และทำการตรวจเลือกฯ ในระหว่างวันที่ 23-25 ก.ค. 63 ณ สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ กลาง ของ จว./คณะตรวจเลือก โดยให้พิจารณาหน่วยทหารในพื้นที่เป็นลำดับแรก กรณีไม่มีหน่วยทหารในพื้นที่ ให้พิจารณาใช้สถานที่ ที่เหมาะสม

@@@……3.กำหนดให้ระหว่างวันที่ 26 ก.ค.-23 ส.ค. 63 เป็นการตรวจเลือกฯ ปกติโดยใช้สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ ของแต่ละเขต/อำเภอตามที่ผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอกำหนดไว้ในหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) 4. กำหนดให้ผู้ที่ขอผ่อนผันทำการตรวจเลือกฯโดยเริ่มทำการตรวจเลือกต่อจากวันสุดท้ายของการตรวจเลือกฯ ปกติในแต่ละคณะตรวจเลือกฯ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว จะต้องไม่เกินวันที่ 31 ส.ค. 63 ณ สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ กลางเช่นเดียวกับผู้ร้องขอ@@@……ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน....กระทรวงกลาโหม โดย กองทัพบก รับซื้อมังคุด จำนวน 50 ตัน (50,000 กก.) จากเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโดโรนา 2019 (COVID-19) ในห้วงวันที่ 21-30 พ.ค. 63 โดยมีหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จำนวน 21 หน่วย รับซื้อมังคุดรอบแรก รวมจำนวน 6,530 กก.
..............................................
คอลัมน์ : รหัสมอร์สส่องกองทัพ
โดย "รหัสมอร์ส" 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    99%
  • ไม่เห็นด้วย
    1%

บอกต่อ : 244