อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563

PEA มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิรพ.พระมงกุฎเกล้า

PEA มอบเงินบริจาค 1 ล้านบาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 10.56 น.


เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 PEA โดยนายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการ มอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พันเอกหญิง ปริยนันท์ จารุจินดา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%