อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

THG รักษาปัญหาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ให้การรักษาปัญหาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และใช้ศาสตร์หลายแขนงมาดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.


แพทย์หญิงพาวรรณ ลิ้มวรพิทักษ์ แพทย์ประจำศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง กล่าวว่า  จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลต่อการตัดสินใจวางแผนมีบุตรของหลาย ๆ ครอบครัว ทั้งในเรื่องของโรคระบาด  ภาวะเศรษฐกิจ  ความพร้อมของสุขภาพร่างกายคุณแม่ และบางครอบครัวอาจจะประสบปัญหาการมีบุตรยากทั้งนี้ สำหรับการแก้ไขปัญหาผู้ที่มีบุตรยากด้วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ อย่างการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF - In Vitro Fertilization) การทำอิ๊กซี่ (ICSI - Intracytoplasmic Sperm Injection) อาจไม่ใช่คำตอบเดียว หากต้องการประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ เพราะแม้จะมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย แต่ก็ต้องอาศัยอีกองค์ประกอบที่สำคัญคือสุขภาพร่างกายของทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่มีความพร้อม และแข็งแรงมาจากภายใน

ปัจจุบัน ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ให้การรักษาปัญหาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และใช้ศาสตร์หลายแขนงมาดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมของทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่ต้องการมีบุตร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพทย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการมีบุตรยาก การเรียนรู้วงจรตกไข่ การตรวจโรคทางพันธุกรรมที่อาจจะมีผลต่อบุตร ภาวะเสี่ยงอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมสุขภาพให้แข็งแรงจากภายในผ่านการดูแลเรื่องอาหาร วิตามินเสริม การใช้ยา และวัคซีนที่จำเป็นก่อนการตั้งครรภ์ ที่ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต้องดูแลทั้งฝั่งผู้หญิงและผู้ชายไปพร้อม ๆ กัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีบุตร ให้ได้มากที่สุด ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thonburibamrungmuang.com หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 02-220-7999

                                                                        

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 72