อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

''ส.ส.สัญญา''ของบสร้างอ่างเก็บน้ำแก้ปัญหาน้ำ

สัญญา นิลสุพรรณ ส.ส. เขต 3 นครสวรรค์ พปชร.ขอรัฐบาลจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาน้ำด้วยการทำอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ พร้อมขอให้ยกเลิกเงินสมทบจากชาวบ้านขุดบ่อจิ๋วจำนวน 2,500 บาท ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.38 น.


นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส. เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และในฐานะที่เป็น ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ มีความสนใจในเรื่องน้ำ เข้าร่วมกับกรรมาธิการกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ และมีคณะอนุครอบคลุมทั่วประเทศ มี ส.ส.ในหลายพื้นที่มาช่วยกันทำงาน ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่อย่างหนักในการหาวิธีแก้ไขปัญหา 

อย่างไรก็ตามในกรอบงบประมาณปี 64  เป็นการจัดสรรงบประมาณที่กระจายไปทั่วประเทศ แต่ยังสิ่งที่อยากจะนำเสนอไปยังรัฐบาลในขณะนี้ประเทศได้ผ่านวิกฤติโควิด-19  จึงขอชื่นชมรัฐบาลที่ตัดสินใจในหลายเรื่องจนทำให้ประเทศพ้นวิกฤต  

แต่สิ่งที่สำคัญในตอนนี้คือการให้ความช่วยเหลือประชาชน และส่วนตัวในฐานะ ส.ส.บ้านนอกที่เป็นจังหวัดที่ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ไม่ติดชายแดน  แต่ถือเป็นจังหวัดต้นทางการผลิตสินค้าเกษตร ที่ขณะนี้ยังมีปัญหาเรื่องน้ำ ซึ่งแม้ว่าแม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม และแม่น้ำน่านจะไหลผ่าน แต่ศักยภาพการกักเก็บน้ำในเวลาน้ำหลากไม่เพียงพอ  

ดังนั้นอยากฝากไปยังรัฐบาลให้สนับสนุนอ่างเก็บน้ำซึ่งอาจไม่ต้องใหญ่มากให้กับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ เพราะจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และที่ผ่านมารัฐบาลจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้วแต่ยังไม่เพียงพอ จึงอยากให้รัฐบาลทุ่มทำแหล่งน้ำเพราะจะทำเกษตรกรมีปัจจัยการผลิตอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ยังอยากให้กรมพัฒนาที่ดินที่ดำเนินการขุดบ่อจิ๋ว หากเป็นไปได้ขอให้ยกเลิกเงินสมทบจากประชาชนจำนวน 2,500 บาท เนื่องจากประชาชนบางคนไม่มีรายได้ที่มากพอ ซึ่งหากยกเลิกจ่ายเงินสมทบจะเป็นเรื่องที่ดีมาก  ทั้งนี้จากการขุดบ่อของกรมพัฒนาที่ดินจะไม่ขุดบ่อหากอยู่นอกเขตชลประทาน จึงอยากให้พิจารณาเป็นบางพื้นที่ ซึ่งหากทำได้ประชาชนมีจะน้ำใช้ มีรายได้ด้วยตัวเอง ทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26