อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563

กรมการปกครอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ร.10

กรมการปกครอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.


นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  โดยอธิบดีกรมการปกครองเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพร โดยมีผู้บริหารกรมการปกครอง สมาชิกชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ กรมการปกครองจัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล  และเฉลิมพระเกียรติฯ”  เพื่อสนับสนุนโลหิต ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  และกิจกรรมโครงการจิตอาสาสาธารณประโยชน์ “คนมหาดไทย รวมน้ำใจแบ่งปัน” ร่วมแบ่งปันสิ่งของอุปโภคบริโภค ใส่ไว้ในตู้ปันน้ำใจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ให้ได้รับการช่วยเหลือ และสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ จะเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2563 ณ ตู้ปันน้ำใจ บริเวณประตูกระทรวงมหาดไทย (ถนนเฟื่องนคร) เขตราชบพิธ กรุงเทพฯ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 72