อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

สร้างความอดทนทางเพศ

สีอวัยวะเพศบริเวณหัวแดงมากเกินไปบ่งถึงเบาหวาน วิธีหนึ่งหรือซีดเขียวมากไปบ่งถึงไขมันสูงไม่รู้ตัว และไม่เคยมีการแข็งตัวด้วยตนเอง หากไม่ใช้มือช่วยเป็นมาหลายเดือนแล้วก็ไม่เคยรู้ตัวทั้งหมดบ่งถึงสุขภาพของตัวเองหย่อนยานมาแล้ว เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 00.15 น.


ผู้ชายที่ไม่เคยถูกตรวจภายใน จะไม่รู้ลึกว่ากล้ามเนื้ออวัยวะเพศตัวเอง มีรูปร่างอย่างไรอวบอิ่มแค่ไหน ซีดเซียวระดับไหน มีการแข็งตัวตอนเช้าไหม สีอวัยวะเพศบริเวณหัวแดงมากเกินไปบ่งถึงเบาหวาน วิธีหนึ่งหรือซีดเขียวมากไปบ่งถึงไขมันสูงไม่รู้ตัว และไม่เคยมีการแข็งตัวด้วยตนเอง หากไม่ใช้มือช่วยเป็นมาหลายเดือนแล้วก็ไม่เคยรู้ตัวทั้งหมดบ่งถึงสุขภาพของตัวเองหย่อนยานมาแล้ว และแสดงออกทางด้านการแข็งตัวคืออาการอีดีอย่างชัดเจน

ศ.นพ.โพสต์ นักวิจัยทางเพศศึกษาสัมพันธ์ชาวเยอรมัน แนะนำว่าการฟื้นฟูก็คือการบริหารยาขนานเดียวหรือหลายขนานอย่างต่อเนื่องทั้งยากินและยาฉีด หากจำเป็นก็ต้องใช้วิธีฟื้นฟูกล้ามเนื้อเพศร่วมกับฟื้นฟูด้วยยาอย่างต่อเนื่องจนสามารถบรรลุเป้าหมายคือการเก็บรักษาส่วนต่าง ๆ หรือองค์ประกอบทุกส่วนจนช่วยให้เกิดการแข็งตัวของกล้ามเนื้อเพศและช่วยดำรงสมรรถภาพทางเพศให้ปกติเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมถึง 3 เท่าได้

ดังรายงานคนไข้ด้วยวัย 70 ปีที่ครบถ้วนด้วยโรคหลากหลายอาการเริ่มจากความดันสูงควบคุมด้วยยา น้ำตาลสูงควบคุมด้วยยา ไขมันสูงควบคุมด้วยยา สุดท้ายคนไข้หลังผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ยึดหลักการฟื้นฟูทั้งกายและใจ ฟื้นฟูกล้ามเนื้อเพศแบบ 4/1 ทุกวัน 10 นาที ยาฟื้นฟูใช้กลุ่ม พีดีอี 5 ไอ สม่ำเสมอเพื่อเพิ่มออกซิเจนแก่กล้ามเนื้อเพศคู่กับวิธีบริหารกล้ามเนื้อเพศเพิ่มออกซิเจนสม่ำเสมอ ฝึกวิธีฉีดยาให้กล้ามเนื้อเพศเพื่อป้องกันการหดตัวและช่วยการแข็งตัวได้นานถึง 60 นาที

การตรวจรักษายาฟื้นฟู เพิ่มออกซิเจนจากแพทย์ ผู้รักษาประสานผลสำเร็จให้รางวัลชีวิตด้านเพศสัมพันธ์ แก่ตนเอง คือ สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้นานถึง 30 นาทีต่อครั้ง เรื่องเพศสัมพันธ์ผู้หญิงบางคนบางครั้งก็ใช้เวลาแค่ 10 นาที ก็มีความสุขแล้ว แต่ผู้หญิงบางคนต้องการเวลา 60 นาทีขึ้นไปถึงจะสามารถมีความสุขได้

ฉะนั้นฝ่ายผู้ชายต้องฝึกความอดทนเสมอ หากสามารถอดทนแล้วให้ฝ่ายหญิงมีความสุขทุกครั้งคือถึงจุดออกัสเซอม์ โดยต้องใช้เวลา 60 นาที โดยรวม 3 วิธี เข้าด้วยกัน คือ ยาฟื้นฟูช่วยได้ 30 นาที กลั้นกล้ามเนื้อเพศช่วยได้ 30 นาที สุดท้าย 60 นาทีหลังอาศัยฉีดเสริมจนครบ 120 นาที คือ กรณีพิเศษสำหรับหญิงพิเศษและชายพิเศษบางคนเท่านั้น แต่จะเป็นชายพิเศษได้ต้องอาศัยการฝึกและฟื้นฟู ด้านฝ่ายหญิงก็มีความสุขได้ก็ต้องร่วมมือกันช่วยทั้งกายและใจจึงเป็นการประสานพลังที่เหลือเชื่อแต่คุ้มค่าในชีวิตคู่.
......................
ดร.อุ๋มอึ๋ม
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น