อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

กรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5 เดินหน้าสร้างสามัคคี

กรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5 เดินหน้าสร้างสามัคคี จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 16.59 น.

พระมงคลพัฒนาภรณ์ (หลวงพี่ดิเรก)เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า ในฐานะกรรมการกลางขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕ สร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ร่วมกับคณะกรรมการพระเถระลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หมู่บ้านรางมอญ วัดรางตันนิลประดิษฐ์ ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว มีนายประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว และ พ.ต.อ.ดลชัย ปิ่นปัก ผกก.สภ.บ้านแพ้ว ร่วมรายงานความสงบสุขของหมู่บ้านต่อมาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดหนองบัวลำภู มีหมู่บ้านดังต่อไปนี้ วัดสระธาตุ หมู่1 ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู และบ้านหนองกุงคำไฮ หมู่ที่ ๗โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู คณะพระเถระกรรมการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มี พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ส่วนกลาง วัดไร่ขิง พระอารามหลวง พร้อมด้วยคณะกรรมการส่วนกลาง มีพระเทพปัญญาภรณ์ รองประธานฯ วัดตากฟ้า พระเทพปัญญาโมลี วัดประชุมโยธี พระราชรัตนาลงกรณ์ วัดโพธิ์ชัย พระศรีสมโพธิ วัดปากน้ำ พระศรีกิตติเมธี วัดเทพนิมิตร พระมงคลพัฒนาภรณ์ (หลวงพี่ดิเรก) เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ฯ คณะกรรมการประจำหนตะวันออกประกอบด้วย พระธรรมคุณาภรณ์ วัดไตรมิตร

พระเทพวรมุนี วัดพระธาตุพนม พระราชสิริวัฒน์ วัดสว่างสุวรรณาราม พระราชพรหมจริยคุณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ พระศรีธรรมวงศาจารย์ วัดป่าศรัทธารวม พระรัตนากรวิสุทธิ์ วัดทุ่ง พระศรีปริยัติธาดา วัดโพธิ์ย่อย พระโสภณพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ พระอุดมปัญญาภรณ์ วัดอัมพวัน ได้ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังในการทำความดี ในพิธีได้จัดอย่างสวยงามตามประเพณีวัฒนธรรมภาคอีสาน มีฟ้อนรำพื้นเมืองสวยงาม พระเถระออกเยี่ยมชมหมู่บ้าน ให้ความรู้ มีประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13