อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

นายกเล็กนครขอนแก่น รณรงค์บริโภคผักพื้นบ้าน ปลอดภัยไร้สารพิษ

นายกเล็กนครขอนแก่น รณรงค์บริโภคผักพื้นบ้าน ปลอดภัยไร้สารพิษ จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 18.09 น.

ณ บริเวณชุมชนเทพารักษ์ 4 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการรณรงค์บริโภคผักพื้นบ้านอาหารปลอดภัย ชุมชนเทพารักษ์ 4 ประจำปี 2563” โดยมี ประธานชุมชนเทพารักษ์ 4 คณะกรรมการ และประชาชนทั่วไปสนใจร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 40 คนนายธีระศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น และเป็นความร่วมมือของพี่น้องชุมชนเทพารักษ์ 4 ไม่ว่าจะเป็น ประธานชุมชน,คณะกรรมการชุมชน และ อสม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้หลักการบริโภคผักปลอดสารพิษ มีความรู้ที่ถูกต้องในการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยจนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาบริโภคผักพื้นบ้านอาหารปลอดภัยกันมากขึ้น ซึ่งการบริโภคผักต่างๆ ที่ปลอดภัยจากสารพิษในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น และในทางตรงกันข้ามหากร่างกายขาดสารอาหารประเภทผักหรือได้รับไม่เพียงพอ หรือ บริโภคผักที่มีสารพิษตกค้างในปริมาณมากเข้าไปจะทำให้ร่างกายอ่อนแอ ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ทำงานได้ไม่ปกติ อาจเกิดอาการผิดปกติขึ้น ทำให้ความต้านทานโรคต่าง ๆ ของร่างกายลดลง ผักจึงเป็นพืชที่นิยมบริโภคกันทุกครัวเรือน โดยการนำผักมาเป็นส่วนประกอบในการชูรสชาติของอาหาร หรือใช้ประดับจานอาหารให้สวยงามเป็นที่น่ารับประทาน

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น มีงบประมาณเพื่อให้ชุมชนทำโครงการส่งเสริมด้านสุขภาพให้แก่พี่น้องภายในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านกาย ด้านจิต ด้านสติปัญญา และด้านสังคม ซึ่งนอกจากที่จะเป็นการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนแล้วนั้น ยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนในชุมชนได้พบปะพูดคุยกัน และย้ำมาตรการช่วงโควิด-19 คือ 3+1 ใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง และ ไทยชนะ ให้จนคุ้นชินเป็นประจำอีกด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%