อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

ขอเชิญสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น.


ขอเชิญองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และภาคเอกชน ที่สนใจ เสนอชื่อผู้แทนภาคเอกชน เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ https://neb.onep.go.th/ สอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2265 6610

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%