อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

เผย'เบาหวานแอบแฝง' จะกลายเป็น'เบาหวาน'ภายใน3ปี

เบาหวานแอบแฝง คือ ภาวะที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ผู้ที่อยู่ในภาวะเบาหวานแอบแฝงจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวาน จากงานวิจัยพบว่า 11% ของคนที่อยู่ในภาวะเบาหวานแอบแฝง จะกลายเป็นเบาหวานได้ภายในเวลา 3 ปี เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 00.15 น.


เบาหวานแอบแฝง คือ ภาวะที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ แต่ยังไม่ถึงระดับที่เป็นเบาหวาน แต่ผู้ที่อยู่ในภาวะเบาหวานแอบแฝงจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวาน จากงานวิจัยพบว่า 11% ของคนที่อยู่ในภาวะเบาหวานแอบแฝง จะกลายเป็นเบาหวานได้ภายในเวลา 3 ปี นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดและเสี่ยงที่จะเสียชีวิตภายในเวลา 3 ปี นำโดยอาการไม่ตอบสนองต่อยาเฉพาะกิจ เกณฑ์ในการตัดสินว่าค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่ใช้ในการวินิจฉัยว่าอยู่ในภาวะเบาหวานแอบแฝงมีวิธี ดังนี้

คือ ให้งดอาหาร 8 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือดตรวจโดยพิจารณาค่าระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารทางปาก (FBS หรือ FBG) เป็นเวลา 8 ชั่วโมงมีค่าน้ำตาลในเลือดอยู่ในช่วง 100-125 mg/dl ซึ่งเรียกว่าระดับภาวะใกล้เป็นเบาหวาน (Impair fasting giucose) ถ้าเกินก็จัดว่าเป็นเบาหวาน 140-199 หน่วย จัดว่าค่าผิดปกติ จัดเป็นภาวะใกล้เป็นเบาหวานแล้ว ถ้าได้ค่าเกิน 199 หน่วย ก็เรียกได้ว่าเป็นเบาหวานแล้วไม่ใช่ภาวะเสี่ยง สองแบบนี้มีคุณค่าและความน่าเชื่อถือได้พอ ๆ กัน

วงการแพทย์เบาหวานได้ตกลงเรียกว่า “ภาวะใกล้เป็นเบาหวาน” เพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานแล้วละเลยไม่รักษาจะเป็นอันตราย

ดังนั้นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนที่ใกล้เป็นเบาหวาน สามารถป้องกันการเป็นเบาหวานได้จากงานวิจัยของฟินแลนด์พบว่าการลดน้ำหนักให้ได้ 5% ลดการบริโภคไขมันเลือดไม่เกิน 30% ของแคลอรีรวม ลดไขมันอิ่มตัวให้เหลือไม่ถึง 10% ของแคลเซียม เพิ่มการบริโภคผักธัญพืชให้มากกว่า 15 กรัม ต่อ 1,000 แคลอรีและออกกำลังกายให้ได้มากกว่า 150 นาที ต่อสัปดาห์ เหล่านี้จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานลงได้ถึง 58%

เบาหวานขั้นรุนแรงน้ำตาลใกล้ 200 ขั้นเรื้อรังคือ ค่าสะสมเกิน 7 จะดื้อยาเฉพาะกิจทำให้แข็งตัวไม่พอ สอดใส่ไม่ได้ ล้มลุกคลุกคลานต้องฟื้นฟูรักษาด้วยยาฉีด ใช้วิธีปลุกเส้นเลือดอวัยวะด้วยคลื่นความถี่ต่ำ ตามด้วยยาเฉพาะกิจของคนไข้เบาหวานเรื้อรังที่ดื้อยา ถึงจะสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อีก คือ มีความสุขอย่างสง่าผ่าเผยได้ ต้องพยายามอย่าท้อแท้ใจจนชายสิ้นหวัง บางคนคิดที่จะตัดทิ้งดีกว่า เพราะใช้ได้แค่ปัสสาวะแต่ก็ยังหกเลอะเทอะ เสียฟอร์มชายหมด ทางแก้ไขให้รีบพบแพทย์จึงเป็นทางเลือกให้คนไข้ปรึกษาและรักษา ความร่วมมือตั้งใจอย่างเอาจริงเอาจังใช้เวลา 2 อาทิตย์ก็จะเริ่มร่วมเพศนาน 30 นาทีได้ ความสุขทางเพศก็จะกลับคืนมาได้อย่างสง่ามั่นใจ.
........................
ดร.อุ๋มอึ๋ม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%