อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

ไทยออยล์ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuousปีที่ 12

ไทยออยล์ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2563 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.


เมื่อเร็วๆนี้ คุณศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบรางวัลใน งานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner and CSR-DIW) ประจำปี 2563 จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ซึ่ง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous ปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดย คุณจิราภรณ์ กมลอินทร์ ผู้จัดการ-แรงงาน/พนักงานสัมพันธ์ ผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลดังกล่าว ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก กรุงเทพฯ

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น