อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

ทำช่องรถจยย.ได้แล้วนักวิชาการชี้ลด"ตาย"ได้82%

ควรทำช่องรถจยย.ได้แล้ว นักวิชาการชี้ลด”ตาย”ได้82เปอร์เซนต์ เริ่มทำในถนนช่องคู่ขนานช่วย3ล้านชีวิต ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 14.48 น.

เมื่อวันที่14 มี.ค.62 วิศวกรรมสถานแห่งประเทญไทยในพระบรมราชูถัมภ์ (วสท.) คณะอนุกรรมการสาขาป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการเสียชีวิตร่วมกับสมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทยจัดเวลาระดมความเห็น เรื่อง"สร้างความปลอดภัยลดการตายบนถนนด้านวิศวกรรมศาสตร์"

ดร.ธเนศ  วีระศิริ นายวสท.กล่าวว่า  ประเทศไทยยังคงมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทุกหน่วยงานจะต้องเร่งหารือเพื่อหาแนวทางลดอุบัติเหตุและร่วมกันป้องกันที่ผ่านมามีการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งปรากฎว่ายังคงมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องวางหาแนวคิดใหม่ๆเข้ามาป้องกันอุบัติเหตุตั้งแต่ต้นทางโดย"วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย"มีหลักสำคัญ 4 ประการ  ดังนี้  1.ผู้ใช้ถนนจะทำผิดพลาดเสมอโดยเกิดจากการหลับในความประมาท 2.ร่างกายคนเราสามารถเกิดแรงกระแทกได้ระดับหนึ่งเท่านั้นหากมากว่านั้นจะเกิดการบาดเจ็บ 3.ผู้ออกแบบก่อสร้าง ควบคุมการใช้ถนนรวมถึงผู้ผลิตยานยนต์ต้องรับผิดชอบร่วมกัน  4.การสร้างความแข็งแกร่งในระบบทั้งนี้หากสามารถดำเนินการได้คบทั้ง 4 ประการจะทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตลดน้อยลงได้

ด้านศ.ดร.พิชัยธานี  รณานนท์  ประธานคณะอนุกรรมการสาชาป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการเสียชีวิต  วสท. กล่าวว่า  อุบัติเหตุในกรุงเทพมหานครนั้นโดยส่วนมากจะเกิดกับรถจักรยานยนต์ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีรถจักรยานยนต์มากถึง3 ล้านคันทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุจะส่งผลให้ผู้ขับขี่เสียชีวิตจากการถูกรถยนต์ชนจนทำให้เสียชีวิตมากถึงร้อยละ 75  ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงกับรถจักรยานยนต์ตนเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ถนนในกรุงเทพฯจะต้องมีการกำหนดช่องทางเฉพาะสำหรับรถจักรยานตยนต์ซึ่งในต่างประเทศ  อาทิ  มาเลเชีย  ได้ดำเนินการแล้วและพบว่าสามารถสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้มากถึงร้อยละ 83  ดังนั้นจำเป็นจะต้องแยกช่องทางสำหรับรถมอเตอร์ไซต์ออกมาจากช่องทางรถยนต์เพราะการสวมหมวกกันน็อคไม่สามารถช่วยรักษาชีวิตได้ โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องสภาพการจราจรซึ่งตนเสนอว่าการทำช่องทางรถมอเตอร์ไซค์นั้น  ไม่จำเป็นจะต้องทำยาวหลายกิโลเมตรกรุงเทพมหานคร (กทม.)  ควรจะเริ่มทำในจุดที่เป็นโรงเรียนชุมชน วัด และทำในระยะสั้นๆประมาณ 1-2  กม. ก่อนหรือหากเป็นถนนสายหลักสามารถพิจารณาทำช่องทางมอเตอร์ไซค์ในถนนที่มีช่องคู่ขนาน  อาทิเช่น ถนนราชพฤกษ์  และถนนอื่นๆ  ที่มีช่องคู่ขนานในระยะทาง 1-2 กม. ในจุดที่มีคนอาศัยหนาแน่นเพื่อไม่ให้กระทบต่อสภาพการจราจรโดยรูปแบบนั้นจะต้องมีตัวกั้นเพื่อแยกช่องทางเดินรถอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ตนเห็นว่ากรณีที่กทม.มีการตีช่องจอดรถสำหรับมอเตอร์ไซค์หรือMCบ็อคตามทางแยกนั้นไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ดีพอเพราะกรณีดังกล่าวเพียงแค่ป้องกันกรณีที่รถมอเตอร์ไซค์เบียดรถยนต์ในช่วงติดไฟแดงเท่านั้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 21