อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

โรงพยาบาลสังกัดกทม.รับสมัครพยาบาล56อัตรา

โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กทม. รับสมัครสอบบรรจุพยาบาล56อัตรา จันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.27 น.

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักการแพทย์ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2562 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 56 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานในหน่วยงานดังนี้ 1.โรงพยาบาลกลาง 13 ตำแหน่ง 2.โรงพยาบาลตากสิน 16 ตำแหน่ง 3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 20 ตำแหน่ง 4.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 1 ตำแหน่ง 5.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 1 ตำแหน่ง 6.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 1 ตำแหน่ง และ7.โรงพยาบาลสิรินธร 4 ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 21-31 พฤษภาคม 2562 อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ช่วงเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น.และ ช่วงบ่ายเวลา 13.00 - 15.00 น. โทร 0-2224-9711 หรือ 0-2220-7534

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลตเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยเอกสารที่ใช้สำหรับสมัครงานซึ่งประกอบด้วยรูปถ่ายและเอกสารสำคัญต่างๆ ที่จะต้องมีทั้งเอกสารตัวจริงและสำเนานำมาแสดงแล้ว จะต้องมีใบรับรองแพทย์ 5 โรค ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นำมาใช้ในการสมัครงานด้วย.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    97%
  • ไม่เห็นด้วย
    3%

บอกต่อ : 61