อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

กรุงเทพฯอยู่ยากเดินทางเท้าระวังตกท่อเดินสะพานระวังตกคลอง

กรุงเทพฯอยู่ยากไม่ปลอดภัย เดินระวังตกท่อใช้สะพานระวังตกคลอง ศาลจี้กทม.แก้ไขสะพานริมคลองแสนแสบชำรุดทำคน"ตาย" คดีผ่านมาปีกว่าไม่แจ้งผลการแก้ไข พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.35 น.

รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมาศาลปกครองกลาง มีหมายแจ้งคำสั่งศาลถึงกรุงเทพมหานคร(กทม.)แจ้งให้ดำเนินการตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดคดีที่ประชาชน ยืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางกรณี ได้รับความเดือดร้อนจากทางเดินเท้าคอนกรีตริมคลองแสนแสบหลังโรงแรมอมารีเอเทรียมเขตวัฒนา มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอันตรายในการสัญจรซึ่งญาติของผู้ฟ้องคดีได้เสียชีวิตจากการใช้ทางเท้าดังกล่าวโดยได้พลัดตกลงไปในคลองแสนแสบจึงขอให้ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้กทม.ก่อสร้างหรือซ่อมบำรุงรักษาทางเท้าคอนกรีตสาธารณะตลอดแนวเลียบคลองแสนแสบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มั่นคง แข็งแรงซึ่งเมื่อวันที่ 15 ส.ค.2560 ศาลปกครองสูงสุดได้ยืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้กทม.ดำเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบในจุดดังกล่าวภายใน 360วันแต่ในระหว่างรอดำเนินการตามแผนให้กทม.ซ่อมแซมทางเดินให้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการสัญจร   โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมแซมทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอและรายงานผลการดำเนินงานต่อศาลทุก 6เดือนจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น  

ต่อมาสำนักบังคับคดีปกครอง รายงานต่อศาลว่าไม่มีการแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาประมาณ 1ปี 5 เดือน ผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้ปฏิบัติตามคำบังคับตามคำพิพากษาและมิได้รายงานผลการดำเนินงานต่อศาลทุก 6 เดือนถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ใส่ใจและให้ความสำคัญในการดำเนินการตามคำพิพากษาอันเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติตามคำพิพากษาจึงสั่งให้ กทม.ชี้แจงและยื่นต่อศาลตามที่กำหนด  ทั้งนี้สำนักงานกฎหมายและคดี กทม.ได้แจ้งให้สำนักการระบายน้ำ(สนน.)กทม.ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามคำสั่งศาลซึ่ง สนน.อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการจัดทำคำชี้แจงต่อศาลปกครองต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่าทั้งนี้นายจักกพันธุ์ผิวงาม รองผู้ว่าฯกทม.ได้มอบหมายให้ปลัดกทม.กำชับทุกหน่วยงานระมัดระวังในการดำเนินการตามคำพิพากษาศาลเมื่อผลคดีสิ้นสุดลงและต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติหน่วยงานควรมีการติดตามผลและเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดหากไม่ปฎิบัติตามทั้งที่ได้มีการร้องขอและทวงถามบ่อยครั้งอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อกทม.ในภายหลังให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 46