อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

องค์กรวิชาชีพวิศวฯจี้กทม.เอาจริงตรวจผู้รับเหมาผิดต้องแบล็กลิสต์

องค์กรวิชาชีพวิศวกรฯ แนะ แนวทางป้องกันเหตุเครนล้ม เผยสถิติที่ผ่านมามีเกิดเหตุอยู่ตลอด สาเหตุหลักมาจากการติดตั้งไม่ถูกวิธี เป็นความผิดพลาดของคน สามารถเอาผิดวิศวกรถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตได้ จี้กทม.ทุกสำนักงานเขตต้องออกตรวจอย่างจริงจัง ผู้รับเหมาไร้คุณภาพต้องขึ้นบัญชีดำ พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.59 น.

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยว่า ปัญหาเครนถล่ม ป้ายล้ม ตึกถล่ม เกิดขึ้นในกทม. ครั้งแล้วครั้งเล่า หลายครั้งมีผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตจำนวนไม่น้อย อย่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเรา อาจเกิดขึ้นกับตัวเรา พ่อแม่เรา ลูกเรา หรือ คนที่เรารัก ก็เป็นได้ทั้งนั้นทั้งนี้ขอแนะนำวิธีทางแก้ไขในฐานะนายกสภาวิศวกร คือ 1. ต้องเข้มงวดกับเรื่องความปลอดภัยบริเวณก่อสร้าง ทุกสำนักงานเขตของกทม. ต้องขยันตรวจสอบ เอาจริง กับการทำการก่อสร้างแบบไร้ความรับผิดชอบ ต้องพักการก่อสร้างไปพลางก่อน จนกว่าจะแก้ไขให้ได้มาตรฐาน 2. ผู้ขับเครนส่วนใหญ่ มักขับได้อย่างเดียว แต่อาจไม่มีความเข้าใจเรื่องความปลอดภัย จึงต้องได้รับการอบรม ผ่านกระบวนการฝึกฝนที่ได้มาตรฐาน มีใบรับรอง เหมือนกับประเทศอื่นๆ ก็ทำกัน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และ3.ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการ ต้องรับผิดชอบ กทม. จะต้องหามาตรการเด็ดขาด หากมีเหตุจากความประมาทแบบนี้ ต้อง Black List หรือคาดโทษ ไม่ให้ได้ใบอนุญาตก่อสร้างในโครงการอื่น ในกทม. เป็นเวลากี่ปี ตามความเหมาะสม เป็นธรรม ทำให้เกรงกลัวโทษ ต้องดูแลมาตรฐานความปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน เพราะ ความปลอดภัยสาธารณะเป็นเรื่องของเราทุกคน

ด้านศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์เครนก่อสร้างอาคารใกล้โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์หักตกใส่หลังคาอาคารโรงเรียน เป็นเหตุให้นักเรียนบาดเจ็บนั้น เหตุการณ์เครนหักระหว่างก่อสร้างเกิดขึ้นบ่อยครั้งในอดีต จากการราบรวมข้อมูลในอดีตพบว่า ในปี 2559 เกิดเหตุ 2 ครั้ง ในปี 2560 เกิด 2 ครั้ง ในปี 2561 เกิด 5 ครั้ง และในปี 2562 ได้เกิดเหตุการณ์มาแล้ว 2 ครั้ง สำหรับสาเหตุเครนถล่มระหว่างก่อสร้างอาจเกิดขึ้นจาก 6 ปัจจัยหลักได้แก่ 1.การประกอบติดตั้งไม่ถูกวิธีหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต 2. การยกน้ำหนักเกินพิกัด 3. ขาดการตรวจสอบก่อนใช้งาน 4. วัสดุเสื่อมสภาพ 5. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้และประสบการณ์ และ 6. เกิดภัยธรรมชาติ ชึ่งสาเหตุหลักคือการประกอบติดตั้งไม่ถูกวิธีคิดเป็น 42% ของการเกิดเหตุในอดีต ส่วนสาเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติมีเพียง 10% แสดงว่าสาเหตุที่เครนถล่มส่วนมากเกิดจากความผิดพลาดในการทำงาน ในเรื่องการควบคุมการก่อสร้างต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. วิศวกร 2542 เพราะอาคารสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไปเข้าข่ายเป็นวิศวกรรมควบคุม ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

รวมทั้งตัววิศวกรควบคุมงานจะต้องเป็นวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทำอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและหลักวิชาการ มิฉะนั้น ก็อาจมีโทษทางจรรยาบรรณ มีผลต่อการเพิกถอนใบอนุญาตได้ สำหรับมาตรการป้องกันปัญหาเครนถล่มนั้น สามารถทำได้ 3 วิธี ได้แก่ 1. กำหนดให้เครนหรือปั้นจั่นเข้าข่ายเป็นโครงสร้างตามความหมายของ พรบ. ควบคุมอาคาร 2522 เพื่อให้ต้องมีการขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 2. นายตรวจตาม พรบ. ควบคุมอาคาร 2522 ต้องเพิ่มความถี่ในการเข้าสุ่มตรวจอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 3. ท้องถิ่นอาจขอความร่วมมือจากสมาคมวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย ในการเข้าร่วมการตรวจสอบอาคารระหว่างการก่อสร้าง สำหรับประชาชน ต้องหลีกเลี่ยงหรือเพิ่มความระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้พื้นที่ก่อสร้าง ถ้าพบเห็นการก่อสร้างที่ดูแล้ว ไม่ปลอดภัย เช่น มีสิ่งของร่วงลงมาเป็นประจำ ไม่มีแผงกั้นของตก ไม่มีป้ายกำกับโครงการ ไม่พบเห็นวิศวกรควบคุมงาน ควรแจ้งหน่วยงานให้ตรวจสอบต่อไป.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42