อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

อนุรักษ์3แพร่งเตรียมทำถนนคนเดิน

อนุรักษ์3แพร่งทำถนนคนเดิน รักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมก่อนเลือนหาย ไม่เน้นดนตรีบันเทิงเตรียมจัดประชาพิจารณ์ฟังชาวบ้าน อังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.02 น.

นายศักดิ์ชัย  บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)เปิดเผยถึงแนวความคิดการปรับปรุงภูมิทัศน์และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบคลองรอบกรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ว่าหลังจากที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรุบปรุงพื้นที่โดยรอบคลอดหลอดวัดราชนัดดารามวรวิหารเชื่อมคลองหลอดวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและคลองรอบกรุงทั้งบริเวณทางเท้าและคลองให้มีความสวยงามสะอาดตารวมทั้งยังมีแนวความคิดที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในอนาคตเนื่องจากหลังจากที่กรุงเทพมหานครมีนโยบายจัดระเบียบทางเท้าเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกก็จะทำให้ประชาชนหันมาใช้พื้นที่สาธารณะมากยิ่งขึ้นโดยมองว่าพื้นที่บริเวณคลองรอบกรุงนอกจากมีเอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์แล้วยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจของชุมชนจะเห็นได้ว่าประชาชนจะนิยมขายของบริเวณหน้าบ้านของตนเองและควรที่จะต้องพัฒนาอย่างเหมาะสมกับพื้น

กรุงเทพมหานครจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเป็นถนนคนเดิมซึ่งจะเริ่มในพื้นที่ชั้นในฝั่งบริเวณชุมชน 3 แพร่งประกอบด้วย แพร่งสรรพสาตร์แพร่งภูธร แพร่งนรา เป็นพื้นที่จุดแรกเพราะเป็นพื้นที่แหล่งอนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์ เนื่องจากในปัจจุบันพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครที่มีถนนราชดำเนินกลางกั้นระหว่างฝั่งกรุงเทพมหานครและฝั่งบางลำพูแต่มีความแตกต่างทางกายภาพอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องความเจริญทางเศรษฐกิจของฝั่งบางลำพูที่ไม่หลงเหลือถึงความเป็นโบราณในอดีตดังนั้นก็จะเริ่มพัฒนาให้บริเวณชุมชน 3 แพร่งเป็นถนนคนเดินเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์โดยจะไม่เน้นเรื่องดนตรีหรือความบันเทิงเข้ามาโดยจะเปิดให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาในพื้นและกำหนดรูปแบบจากนั้นทางสำนักการวางผังและพัฒนาจะจัดทำรูปแบบโครงการก่อนเริ่มดำเนินการซึ่งคาดว่าสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายหลังจากการปรับปรุงคลองรอบกรุงแล้วเสร็จโดยจะใช้งบประมาณไม่สูงมากเนื่องจากจะดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนในการพัฒนาพื้นที่ในลักษณะเดียวกับการดำเนินงานพัฒนาย่านปทุมวัน

อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครมีความต้องการให้พื้นที่บริเวณชั้นในอาทิ บางลำพู บ้านหม้อ วังบูรพาชุมชน 3 แพร่งยังคงเป็นมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่คงอยู่ต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 60