อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

ตัดเหล็กเสียงดังลั่นท้ายซอย ร้อง'เขตจตุจักร'คลายทุกข์!

“มลพิษทางเสียง” ภัยใกล้ตัว “ชุมชนเมือง-เดลินิวส์” ได้รับเรื่องร้องเรียน "ชาวลาดพร้าว 25 แยก 1" เดือดร้อนมีผู้ลอบตัดเหล็กเสียงดังท้ายซอยทนแทบไม่ได้พักผ่อน ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น.

“มลพิษทางเสียง” ภัยใกล้ตัว โดยเฉพาะในเมืองพื้นที่มีจำกัด ยิ่งเดือดร้อนมากขึ้น “ชุมชนเมือง-เดลินิวส์” ได้รับการแจ้งเรื่องราวร้องเรียนจาก “ชาวชุมชนจตุจักร” ว่าภายใน ซอยลาดพร้าว 25 แยก 1 เขตจตุจักร เกิดมลพิษทางเสียง หลังมีกลุ่มคนอาศัยพื้นที่บริเวณช่วงท้ายซอย เข้ามาลักลอบตัดลอบตัดเหล็กเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมง ทั้งวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ รวมทั้งวันธรรมดา จนชาวบ้านในละแวกนั้นไม่ค่อยได้พักผ่อน ต้องทนฟังเสียงเปิดเพลงเสียงดังรบกวนผู้อื่น จนส่งผล กระทบต่อสุขภาพและภาวะทางจิตใจเสีย จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวช่วยเร่งคืนความสงบสุขกลับมาสู่ชุมชน
    
ผู้สื่อข่าวจึงแจ้งปัญหาไปที่ นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร รับปากจะรีบจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ หากพบผู้ก่อความเดือดร้อน น่ารำคาญ หรือกระทำผิด จะเร่งเข้าไปตักเตือนแล้วดำเนินการแก้ไขทันที    

สำหรับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษที่เกี่ยวกับเหตุรำคาญด้านเสียง มาตรา 25 ในกรณีที่
มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ การกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นแสง รังสีเสียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออันตรายต่อสุขภาพ 
    
มาตรา 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจห้ามผู้ใดผู้หนึ่งมิให้ก่อเหตุรำคาญ ในที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่เอกชน มาตรา 74 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษ “จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท” หรือ ทั้งจำทั้งปรับ”.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 47