อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

6เขตเร่งฉีดน้ำถนน-พื้นที่ก่อสร้าง สกัดรถควันดำลดฝุ่น

สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม. กำชับผู้รับจ้างก่อสร้างรถไฟฟ้าในส่วนที่ กทม. ดูแล ให้ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างทุกชั่วโมง สำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม. ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมฝุ่นละอองที่แหล่งกำเนิดควบคุมรถยนต์สังกัด กทม. ไม่ให้เกิดควันดำ พุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น.


เมื่อวันที่ 22 ม.ค. นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม.กล่าวตามที่ นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ระบุสาเหตุการเพิ่มขึ้นของค่าฝุ่นละออง ได้แก่ สภาพความกดอากาศต่ำ เกิดภาวะฝาชีครอบ (inversion) ทำให้ฝุ่นละอองสะสมตัวสูงขึ้น รวมถึงการจราจรที่ติดขัดและเคลื่อนตัวช้าว่า ที่ผ่านมา สจส. ได้กำหนดมาตรการและกำชับผู้รับจ้างก่อสร้างรถไฟฟ้าในส่วนที่ กทม. ดูแล ให้ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างทุกชั่วโมง กวาดล้างผิวจราจรและทางเท้าบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างทุกวันในช่วงเวลากลางคืน ปกคลุมวัสดุก่อสร้างและรถขนดิน หิน ทราย ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง พร้อมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินทางเชื่อมต่อล้อ ราง เรือ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาจราจรและปัญหามลพิษทางอากาศ โดยจัดทดลองเดินรถ Shuttle Bus เพื่อเป็นระบบรอง (Feeder) สำหรับอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลักหรือรถไฟฟ้า 3 เส้นทาง ประกอบด้วย 1.สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) เขตตลิ่งชัน - สถานีรถไฟฟ้า BTS บางหว้า 2. ศาลาว่าการ กทม.2 ดินแดง - สถานีรถไฟฟ้า BTS สนามเป้า และ3. ชุมชนเคหะร่มเกล้า - สถานีรถไฟฟ้าแพร์พอร์ตเรลลิงส์ ลาดกระบังนายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม. กล่าวว่า สสล. ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมฝุ่นละอองที่แหล่งกำเนิด ได้แก่ กำชับให้หน่วยงานในสังกัด กทม. ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้เกิดควันดำ ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน และตรวจสภาพเครื่องยนต์ตามระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด กำชับพนักงานขับรถยนต์ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อไม่ปฏิบัติงานหรือจอดรถรอรับ-ส่ง รวมทั้งกำชับให้ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในถนนสายหลักและถนนสายรองให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 04.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดปัญหาการจราจร รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดห้ามเผาในที่โล่งเด็ดขาด ขณะเดียวกันได้ประสานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และกองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อแก้ไขการจราจรติดขัดตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า รวมทั้งประสานสำนักงานเขตกำกับดูแลการขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม หรือรื้อถอนอาคาร ให้ควบคุมฝุ่นละอองอย่างเข้มงวด

ขณะที่หลายพื้นที่เขตเดินหน้าแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ตามนโยบายของทาง กทม. อย่างต่อเนื่อง อาทิ เขตลาดกระบัง จัดเจ้าหน้าที่ รถบรรทุกน้ำ กลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำล้างฝุ่นละออง PM 2.5 บริเวณถนนเจ้าคุณทหาร, ถนนหลวงแพ่ง, ถนนลาดกระบัง เขตมีนบุรี ร่วมรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันมลพิษจากฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมแจกหน้ากากอนามัยจำนวน 3,000 ชิ้นให้แก่ประชาชน ผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บริเวณตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี และร่วมดำเนินการตรวจสอบมลพิษควันดำ จากรถโดยสารสาธารณะของ ขสมก. บริเวณท่ารถ ขสมก.เขตการเดินรถที่ 2 (อู่มีนบุรี)เขตห้วยขวาง มอบหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง N95 แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในที่แจ้งและท้องถนน พร้อมแนะนำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง รวมทั้งขอความร่วมมือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 4 อู่พระราม 9 อู่คลองเตย อู่เทศบาล อู่กำแพง อู่แพรกษา และทุกเขตการเดินรถ ตรวจเช็คควันดำก่อนปล่อยรถออกให้บริการ เขตหลักสี่ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฉีดน้ำล้างทำความสะอาดพื้นทางเท้า ผิวจราจร และฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศเพื่อช่วยดักจับฝุ่นละออง บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ (ขาออก) เขตบางกอกน้อย จัดเจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกน้ำร่วมฉีดล้างฝุ่นสถานที่ก่อสร้าง บริเวณสถานที่ทุบตึกโรงแรม111เดิม ถนนจรัญนสนิทวงศ์ เขตดุสิต จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พร้อมรถบรรทุกน้ำ ล้างทำความสะอาด บริเวณถนนนครสวรรค์


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26