อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ไฟเขียว!ผอ.รร.สั่งหยุดเรียน ช่วง'ฝุ่นพิษ'กทม.วิกฤติ

"สำนักการศึกษา" กทม. ไฟเขียว! ผู้บริหารโรงเรียนสั่งหยุดการเรียนการสอนได้ หากอยู่ในพื้นที่ค่า "ฝุ่นพิษ" วิกฤติหนัก ศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 14.50 น.


เมื่อวันที่ 24 ม.ค. นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวว่า สำนักการศึกษาร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสำนักงานเขต และศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. เพิ่มความปลอดภัยให้เด็กนักเรียนจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในโรงเรียนสังกัด กทม.

โดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แสดงค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หรือสัญญาณไฟแสดงระดับคุณภาพของอากาศภายในโรงเรียนเป็นระยะ กำหนดจุดรับ-ส่งนักเรียน จำกัดอาณาเขตยานพาหนะ จัดสถานที่ที่ปราศจากฝุ่นละอองรองรับนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ห้องสมุด ห้องประชุม ฯลฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียนให้มากขึ้น

รวมทั้งทำความสะอาดภายในโรงเรียนและโดยรอบให้สะอาด ขอความร่วมมืองดการจำหน่ายอาหารประเภทปิ้งย่างรอบโรงเรียน และหากปริมาณฝุ่นอยู่ในเกณฑ์สูงจะจัดเครื่องฟอกอากาศติดตั้งในโรงเรียน จัดทำม่านละอองน้ำบริเวณอาคารเรียนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากปริมาณฝุ่นอยู่ในเกณฑ์อันตรายสถานศึกษาสามารถประกาศหยุดการเรียนการสอนโดยอยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา และรายงานให้สำนักงานเขต และสำนักการศึกษาทราบต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37