อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

ประเมินการสอนแบบใหม่ ผู้ปกครอง80%ให้ความสนใจ

ปลัดกทม.ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงเรียนวัดธรรมมงคล เขตพระโขนง สำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ในรูปแบบการสอนแบบ 4 ON พบว่าผู้ปกครองร้อยละ 80 สนใจในการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.10 น.


เมื่อวันที่ 23 พ.ค. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนวัดธรรมมงคล เขตพระโขนง สำหรับการเปิดภาคเรียนว่า ในปัจจุบันท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ต้องเลื่อนการเปิดเทอมไปเป็นวันที่ 1 ก.ค.63 พร้อมกับโรงเรียนอื่นทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมมาตรการรองรับก่อนการเปิดภาคเรียนไว้หลายมาตรการ เบื้องต้นสำนักการศึกษาได้ทำการสำรวจความพร้อมของนักเรียน ผู้ปกครองและครูผู้ทำการสอน พร้อมประเมินและจัดแนวทางการเรียนการสอนเบื้องต้นไว้ ประกอบด้วย การเรียน On Line หากนักเรียนและผู้ปกครองมีความพร้อมและมีอุปกรณ์สามารถใช้วิธีนี้ได้ แต่หากไม่มีสามารถเลือกใช้วิธีการเรียนแบบ On Air คือการเรียนผ่านโทรทัศน์ ซึ่งเชื่อว่าหลายครอบครัวสามารถเรียนได้ หรือหากไม่มีความพร้อมสามารถเรียนแบบ On Hand ด้วยเอกสารโดยครูจะส่งมอบให้นักเรียนได้ทบทวนในช่วงปิดเทอม หรือการจัดการเรียนแบบกลุ่มเล็กที่โรงเรียน On Site ซึ่งโรงเรียนจะจัดทำหลากหลายรูปแบบ ให้เหมาะกับนักเรียนทุกระดับชั้นต่อไปสำหรับในพื้นที่เขตพระโขนงมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง จากการสำรวจพบว่าผู้ปกครองร้อยละ 80 สนใจในการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ อย่างไรก็ดีได้กำชับให้ครูผู้สอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ไม่ใช่การทดสอบ เป็นเพียงการให้เด็กได้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอม และไม่มีการวัดผลแต่อย่างใด ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการการเว้นระยะห่างในช่วงเปิดเทอมก็เป็นสิ่งสำคัญ จึงให้โรงเรียนพิจารณาปรับลดจำนวนนักเรียนจากเดิม ประมาณ 40 คนต่อห้อง ให้เหลือเพียง 20 คน โดยอาจสลับเวลาการเรียนให้เหลื่อมกัน ขณะเดียวกันต้องเข้มงวดมาตรการคัดกรอง การวัดอุณหภูมิ การล้างมือ และการใส่หน้ากากอนามัยด้วย

ในส่วนของนมโรงเรียน ซึ่งกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับโภชนาการของเด็กตลอดมา ในภาคการศึกษานี้ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ แต่ได้ให้ครูวางแผนในการนำนมไปมอบให้ถึงมือนักเรียน โดยอาจให้ผู้ปกครองเดินทางมารับเอง หรือหากไม่สะดวกให้ครูวางแผนการเยี่ยมบ้านเพื่อนำนมโรงเรียนไปมอบให้และทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง เพื่อสร้างการรับรู้ในแนวทางการจัดการเรียนการสอนของกทม.เพื่อลดภาระของผู้ปกครองทุกครอบครัวคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%