อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

ถอดมาตรการป้องกันโควิด เดนมาร์ค-ฝรั่งเศสใช้รร.ในกทม.

ถอดมาตรการป้องกัน "โควิด-19" จากเดนมาร์ค-ฝรั่งเศส เพื่อนำแนวทางโรงเรียนในต่างประเทศมาปรับใช้กับโรงเรียนสังกัด กทม. อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 18.10 น.


เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 54/2563 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะโฆษกกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม 

สืบเนื่องจากรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร กำหนดเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ก.ค. 63 ที่ประชุมจึงมอบหมายให้สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ศึกษาแนวทางมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงเรียนในประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศเดนมาร์ค ประเทศฝรั่งเศส ประกอบด้วย การสร้างระยะห่างให้นักเรียนทุกคนอย่างน้อย 1-2 เมตร จัดนั่งที่โต๊ะเรียนห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร อนุญาตให้นักเรียนยังเล่นได้เฉพาะกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น กำชับให้เด็กหมั่นล้างมือทุกชั่วโมงหรือมากกว่านั้น แต่ละชั้นเรียนถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

โดยมีครูประจำวิชาช่วยครูประจำชั้นในการสอนนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม จัดแบ่งนักเรียนแต่ละห้องเพื่อสลับกันออกไปใช้เวลาในพื้นที่กลางแจ้ง อนุญาตให้นักเรียนระดับมัธยมเรียนทางไกลได้ หมั่นทำความสะอาดโต๊ะ ลูกบิดประตู สนามเด็กเล่น และพื้นที่เสี่ยงวันละ 2 ครั้ง ไม่อนุญาตให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน นักเรียนที่มีอาการป่วยต้องกลับบ้านทันที และต้องกักตัวอยู่บ้านอย่างต่ำ 48 ชั่วโมง ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในบริเวณโรงเรียนเด็ดขาด ห้ามนักเรียนยืมสิ่งของระหว่างกันโดยเด็ดขาด เป็นต้น

รวมทั้งให้ศึกษาข้อผิดพลาดของการเปิดการเรียนในบางประเทศที่ทำให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ จนทำให้ต้องสั่งปิดโรงเรียนรอบใหม่ และขอให้ประสานกลุ่มเขตเพื่อรวบรวมข้อเสนอมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนแต่ละแห่ง เพื่อมากำหนดเป็นแนวทางมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เป็นไปด้วยความรัดกุมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    69%
  • ไม่เห็นด้วย
    31%

บอกต่อ : 52