อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

เช็กรายละเอียดประกาศกทม.ฉบับ12 ผ่อนปรนเปิดสถานที่เฟส5

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 12 และผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติม จากที่ได้กำหนดไว้ พุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.20 น.


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่ 12 ตามที่ได้มีการประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติม

จากที่ได้กำหนดไว้แล้วตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อกำหนด(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ข้อกำหนด(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และข้อกำหนด(ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดรวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่างๆนั้น

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ.2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อกำหนด(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อกำหนด(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ข้อกำหนด(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563ข้อกำหนด(ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 และข้อกำหนด(ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็น ของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จึงให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ดังต่อไปนี้ 1.ปิดสถานที่
1.1 สนามชนไก่และสนามซ้อมชนไก่ 1.2 สนามชนโคสนามกัดปลาหรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

2.สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของทางราชการ
2.1 ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร 2.2 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์อาหาร และคอมมูนิตี้มอลล์ให้เปิดดำเนินการได้จนถึง 22.00 น 2.3 โรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือสถานที่อื่นๆ เพื่อการจัดประชุมการอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า การจัดเลี้ยง งานพิธี การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ

2.4 ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ำและตลาดนัด 2.5 ร้านค้าปลีก/ค้าส่งหรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ 2.6 ร้านเสริมสวยแต่งผม หรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี ให้เปิดดำเนินการ โดยจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 2 ชั่วโมง และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน 2.7 สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง 2.8 สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ 2.9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน 2.10 คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ร้านทำเล็บ

2.11 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดอบตัวอบสมุนไพร อบไอน้ำ นวดฝ่าเท้า สถานประกอบกิจการอาบน้ำ 2.12 สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายการเล่นกีฬาหรือเพื่อการเรียนการสอน ในทุกประเภทกีฬา 2.1.3 สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส 2.14 สถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่ม 2.15 สระว่ายน้ำสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม 2.16 สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง 2.17 สนามกอล์ฟและสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

2.18 สนามฝึกซ้อมมวยโรงยิมหรือค่ายมวย 2.19 สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่นๆในทำนองเดียวกัน 2.20 สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ 2.21 สวนสาธารณะ พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา 2.22 สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ 2.23 สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ และหอศิลป์

2.24 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 2.25 โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ 2.26 สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ 2.27 ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 2.28 สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะ ที่เป็นการติดตั้งชั่วคราว หรือเครื่องเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดโรคในเด็กเช่น บ้านบอล บ้านลม 2.29 อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา

2.30 การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 2.31 สถานบริการสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง โดยเปิดทำการตามเวลาปกติที่กฎหมายกำหนดจนถึงเวลา 24.00 น ของวันเดียวกัน 2.32 สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด 2.33 ร้านเกมส์และร้านอินเตอร์เน็ต

3 สถานที่ได้รับผ่อนคลายตามข้อ 2 สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ตามมาตราการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อ 1 ข้อกำหนด(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ข้อ 3 ข้อกำหนด(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้อกำหนด(ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ข้อ 2 และข้อ 3 และข้อกำหนด(ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

4 มาตรการป้องกันโรค 4.1 สถานที่ได้รับการผ่อนคลายตามข้อ 2 ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ดังนี้ 4.1.1 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 2/2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่3/2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่2) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่4/2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่3) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่4) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 และ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 6/2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่5) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

4.1.2 มาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 (ยกเว้นข้อ 1 ก.ในส่วนการจัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง(บุคคล) ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หรือกรณีมีระยะห่างระหว่างที่นั่ง(บุคคล) น้อยกว่า 1.5 เมตร ต้องจัดให้มีฉากกั้นระหว่างที่นั่ง(บุคคล) แต่ทางนี้ระยะห่างระหว่างที่นั่ง(บุคคล) ต้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร

มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่ 10) วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 4.2 สถานที่อื่นนอกเหนือจากประกาศนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด และข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 4 จะถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 48