อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

New normalเด็กกทม.เปิดเทอม รร.ตรวจเข้มวัดไข้-ใส่แมสก์ทุกคน

บรรยากาศวันเปิดเทอมวันแรก ในโรงเรียนต่างๆสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษา ตามแนวทางของกรุงเทพมหานคร อาทิ วัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน สวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอกกอฮอล์ให้บริการ มีคอกกั้นในห้องเรียนและโรงอาหาร พุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.50 น.


เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่โรงเรียนประชานิเวศน์ และโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมขณะที่โรงเรียนวัดบางพลัด และโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด พล.ต.ท โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร น.ส.ปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้อำนวยการเขตบางพลัด และคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนรับเปิดเทอมวันแรก ตรวจโครงการอาหารเช้า อาหารกลางวัน ของนักเรียน พื้นที่โรงอาหาร ห้องเรียน และพื้นที่ใช้ส่วนรวมอื่นๆ พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน โดยเน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาฯ กำชับ ครู ผู้เกี่ยวข้อง ต้องดูแลความสะอาด ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโควิด-19ในสถานศึกษาส่วนที่โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก และโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเขต ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนในการดำเนินมาตรการการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัด กทม. พื้นที่เขตห้วยขวาง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกการจราจร จัดระเบียบแถวเข้าจุดคัดกรอง สังเกตการณ์ ช่วยเหลือ และต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนในการเปิดภาคเรียนวันแรกที่โรงเรียนวัดนินสุขาราม และโรงเรียนคงโครัดอุทิศ เขตบางบอน นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้เน้นย้ำมาตรการสำคัญคือเรื่องสุขอนามัย ก่อนเด็กเข้าโรงเรียนต้องมีการตรวจวัดไข้ก่อน ซึ่งหากตรวจพบว่ามีเด็กนักเรียนป่วย แค่อุณหภูมิใกล้เคียงหรือสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะคัดแยกเด็กนักเรียนไว้ที่ห้องพยาบาล เพื่อสำรวจโรค หากพบว่ามีความเสี่ยงจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบที่โรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท นางสาวศศิธร เจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพญาไท เข้าตรวจการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และตรวจความสะอาดด้านสุขาภิบาลอาหารในการประกอบปรุงอาหารให้นักเรียนในโรงครัวในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สำนักงานเขตบางรัก จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป บริเวณหน้าโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่เขตบางรัก เนื่องในวันเปิดภาคเรียนเป็นวันแรก ตามโครงการ School Care เพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44