อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

กทม.ตรวจเข้ม2โรงเรียนการ์ดอย่าตก! ใช้ชีวิตวิถีใหม่ป้องกันโควิด

รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดย่านบางนา ติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และการเรียนวิถีใหม่ พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.40 น.


เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 8 ก.ค. นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) และโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ เขตบางนา ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก

กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โดยในส่วนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆ อย่างทั่วถึง มีการเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียน การแบ่งกลุ่มเรียน รวมทั้งให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานางวัลยา กล่าวว่า การดูแลความปลอดภัย กรุงเทพมหานคร มีโครงการ School Zone Safety Zone โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยบริเวณด้านหน้าโรงเรียน นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารเช้าของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำฉากกั้นบริเวณโต๊ะอาหาร เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

ทั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำเมื่อออกนอกบ้าน ล้างมือบ่อยๆทุกครั้งก่อนและหลังทำกิจกรรม เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับการเรียนในวิถีใหม่ New Normal อีกด้วย.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%