อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

วสท.ชี้จุดสังเกตรอยร้าวตึก พบแจ้งทางการเช็ค-ป้องกันทรุดถล่ม

วสท.แนะประชาชน หากพบเห็นรอยร้าวในอาคารที่พักอาศัย รีบแจ้งให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบเพื่อป้องกันเหตุอาคารเก่าที่มีอายุการก่อสร้างนานกว่า20ปี ทรุดตัว จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น.


อุบัติเหตุที่เกิดจากอาคารทรุดตัว หรือบางส่วนของอาคารเก่าพังถล่มเกิดขึ้นให้เห็นอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะในกรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากตึกเก่า อาคารร้าง หรืออาคารที่ก่อสร้างมาเกินกว่า 20 ปี บางแห่งยังคงใช้เป็นที่พักอาศัย แต่บางแห่งถูกปล่อยทิ้งร้างไว้ไม่มีใครดูแล ล่าสุดเกิดเหตุกันสาดชนิดปูนของอาคารทรุดตัว ภายในโครงการคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งสูง 9ชั้น ซอยสุภาพงษ์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ ถึงแม้จะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ แต่ก็สร้างความวิตกกังวลให้แก่ผู้พักอาศัยอยู่ในอาคารอื่นๆ ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกได้หรือไม่ เราจะมีวิธีป้องกันหรือสังเกตได้อย่างไร

รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ลงพื้นที่พร้อมกับ นายนพดล ฉายปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ เพื่อร่วมตรวจสอบเหตุกันสาดระดับพื้นชั้น 2 ของอาคารคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งสูง 9 ชั้นในซอยสุภาพงษ์ 1 เขตประเวศ หักพับลงมาตลอดแนว 6 คูหา จากการตรวจสอบเบื้องต้นสันนิษฐาน ว่าเกิดจากการเสื่อมสภาพของวัสดุเชื่อมแนวรอยต่อระหว่างโครงสร้างอาคารกับแผ่นพื้นกันสาดสำเร็จรูป ซึ่งลักษณะการก่อสร้างโครงสร้างของอาคารกับพื้นกันสาดแยกเป็นคนละส่วน โดยเชื่อมยึดกันด้วยเหล็กเสริมเป็นลักษณะเดือยยาวตลอดแนว และเกิดการเสื่อมสภาพลงตามเวลา และสภาพแวดล้อมรศ.สิริวัฒน์ กล่าวว่า ปกติตามหลักโดยทั่วไปแฟลตจะไม่มีกันสาด ถ้าเป็นห้องแถวก็จะมีกันสาดยื่นออกมา ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเป็นกันสาดสำเร็จรูปที่หล่อมาจากโรงงาน แล้วนำมาติดกับตัวอาคารด้วยการเชื่อมยึดด้วยน็อต หรือสกรู แล้วแต่วิธีที่จะดำเนินการซึ่งในสมัยก่อนเทคโนโลยีไม่เหมือนสมัยนี้ ประกอบกับพอนานขึ้นจะมีความล้าของตึก แล้วทำให้เกิดรอยร้าวได้ ซึ่งรอยร้าวตรงนี้ทำให้เกิดเป็นร่องที่น้ำลงไปได้ ตรงจุดนั้นก็จะมีเหล็กอยู่พอเหล็กโดนน้ำนานเข้าเหล็กก็เป็นสนิม ประกอบกับมีตัวเร่งที่เป็นตัวเสริมช่วยเร่งการเสื่อมสภาพ

อาทิ การเพิ่มน้ำหนักบนกันสาดจากการเทคอนกรีตเสริมบนพื้นเดิมห่อหุ้มพีวีซี สิ่งของเหลือใช้ กระถางปลูกต้นไม้ น้ำฝนที่ค้างบนกันสาดใช้เวลานานกว่าจะระบายลงหมด รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ CDU (Condensing Unit) ที่ติดตั้งบนกันสาดจะมีการสั่นหรือเขย่า จึงทำให้รอยร้าวแยกจากกันเร็วขึ้นจนทรุดลงมา อย่างไรก็ตาม กันสาดชนิดนี้เป็นรูปแบบการก่อสร้างเดียวกันทั้งโครงการซึ่งไม่อาจยืนยันได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้กับอาคารอื่นในโครงการได้อีกหรือไม่และจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้มีคำแนะนำเพิ่มเติม แก่นิติบุคคลที่ดูแลโครงการแห่งนี้ ดำเนินการเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากในตึกอื่นยังคงมีลักษณะของการวางสิ่งของในแบบเดียวกัน ดังนี้ 1.ให้นิติบุคคลเร่งตรวจสอบความแข็งแรงของกันสาด หรือโครงสร้างประเภทเดียวกันนี้ทั้งหมด เพื่อพิจารณาปรับปรุงซ่อมแซมให้ความมั่นคง 2. ในระยะแรก อาจพิจารณาออกแบบท้าวแขน (Corbel) ที่ดูสวยงาม และแข็งแรงพอที่จะค้ำยันกันสาด 3.ซ่อมแซมรอยแยก รอยแตกร้าวที่สำรวจพบด้วยวัสดุซ่อมแซมตามเทคโนโลยีปัจจุบัน 4. ควรจัดทำการตรวจสอบประจำปีให้ทางการรับทราบ

อย่างไรก็ตาม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอแนะนำให้ตึกเก่า หรืออาคารใดที่มีลักษณะแบบนี้หรือมีการสร้างมานานมากแล้ว ควรจะมีการตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารประจำปีเช่นเดียวกัน เพราะตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543มาตรา 17 และกฎกระทรวงพ.ศ.2548 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีออกประกาศให้มีการตรวจสอบอาคาร9ประเภทเป็นประจำทุกปี  

สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านพักหรือคอนโดที่พักอาศัยของตน ก็สามารถสังเกตรอยร้าวต่างๆที่เกิดขึ้นได้ หากพบความผิดปกติควรจะแจ้งนิติบุคคล หรือผู้ดูแลโครงการทราบเพื่อให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญเข้าทำการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารนั้นๆ เพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุความวิบัติของอาคาร เพราะจากการพูดคุยกับผู้ที่พักอาศัยในตึกคอนโดที่เกิดเหตุดังกล่าว ระบุว่า พบเห็นรอยร้าวของกันสาดปูนมานานแล้วแต่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุกันสาดถล่มขึ้น ซึ่งถ้ามีการแจ้งให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบโดยเร็วเมื่อพบเห็นรอยร้าว ก็จะสามารถแก้ไขได้ทันทีและไม่ทำให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นได้

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการคำปรึกษาแนะนำในการตรวจสอบอาคารหรือการเสริมกำลังอาคาร ไม่เพียงแค่กันสาด แต่หมายถึงจุดอื่นๆของอาคารที่มีอายุเก่า ให้สามารถรองรับน้ำหนักต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอาคารทรุดตัวหรือพังถล่มในอาคารของตนเอง สามารถปรึกษาได้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งมีบริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม เรียกว่า “คลินิกช่าง” ในทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แต่หากเป็นอาคารขนาดใหญ่ หรือมีจำนวนมาก สามารถทำจดหมายขอให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดส่งผู้เชี่ยวชาญ วิศวกรอาสา เข้าตรวจสอบได้นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. เปิดเผยว่า สำนักงานเขตประเวศ สำนักการโยธา และผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบความเสียหาย เฉพาะบริเวณกันสาด ซึ่งเป็นแผ่นซีเมนต์สําเร็จรูปที่หล่อสำเร็จจากโรงงาน ที่เสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน ส่วนตัวโครงสร้างของอาคารยังแข็งแรง เมื่อซ่อมแซมบริเวณที่หัก ก็สามารถเข้าพักอาศัยได้ตามปกติ พร้อมกำชับเจ้าของอาคารในพื้นที่เขตประเวศ จัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรมแล้วแต่กรณี ดำเนินการตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคาร แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร รวมถึงจัดให้มีระบบความปลอดภัยในอาคาร อาทิ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางหนีไฟ และผู้ดูแลระบบ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 61