อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

สร้างสะพานข้ามคลองทวีวัฒนา แก้ไขปัญหาด้านสัญจรของชุมชน

ผู้ว่าฯ กทม.เปิดการใช้สะพานทางเดินข้ามคลองทวีวัฒนา หลังชาวชุมชนร้องขอเพราะได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร อีกทั้งยังส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ปชช.เดินข้ามมาจับจ่ายซื้อสินค้าตลาดนัดของชุมชนได้ อังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 15.20 น.


เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่ชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตบางแค พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานทางเดินข้ามคลองทวีวัฒนา เขตบางแค โดยมี นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าฯ กทม. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางแค กลุ่มเขตกรุงธนใต้ สำนักการระบายน้ำ(สนน.) สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ ประธานชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา และประชาชนในชุมชน ร่วมพิธีสืบเนื่องจากกิจกรรม ผู้ว่าฯ พบประชาชน เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา ณ วัดราษฎร์บำรุง แขวงหลักสอง เขตบางแค ผู้ว่าฯ กทม.ได้ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนเขตบางแค จำนวน 48 ชุมชน ประธานชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา แจ้งปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในชุมชน เนื่องจากมีการรื้อถอนสะพานดังกล่าวบริเวณหน้าชุมชน ซึ่งชาวชุมชนเคยใช้ในการเดินทางสัญจรเป็นประจำ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง อีกทั้งการก่อสร้างสะพานใหม่จะอยู่ห่างออกไป และมีปัญหาติดขัดในเรื่องที่ดินของเอกชน ชาวชุมชนจึงร้องขอให้มีการก่อสร้างสะพานดังกล่าวตรงจุดเดิมที่รื้อถอนสะพานออกไป ผู้ว่าฯ กทม.จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตบางแค และสำนักการระบายน้ำ สำรวจพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และได้จัดสรรงบประมาณกทม. เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองทวีวัฒนา ขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำหรับสะพานข้ามคลองทวีวัฒนา จะทำให้ประชาชนชาวชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา เดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น ส่งผลไปถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งชาวชุมชนได้จัดตลาดนัดชุมชน ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้แก่ประชาชนในชุมชนและเป็นสะพานที่มีความสวยงามอันเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา และประชาชนเขตบางแคผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า แม้ว่าในบริเวณดังกล่าว จะมีสะพานข้ามคลองทวีวัฒนา ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับชุมชน แต่จะเป็นสะพานสำหรับรถยนต์ข้ามคลอง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชน เพื่อความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนและผู้สูงอายุในชุมชน กทม.จึงจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสะพานดังกล่าวขึ้น อีกทั้งประชาชนที่ผ่านไปมาสามารถเดินทางเข้ามาในชุมชน เพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าตลาดนัดของชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนในชุมชน ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    95%
  • ไม่เห็นด้วย
    5%

บอกต่อ : 71