อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

เช็กจุดขอขมาพระแม่คงคา ลอยกระทง63สนุกทั่วกรุง

กทม.กำหนดจัดงานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี63 ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สไตล์ New Normal” ในพื้นที่หลัก2จุด สะพานพระราม8-คลองโอ่งอ่าง รวมทั้ง 30 สวนและสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.35 น.


ขึ้น15ค่ำเดือน12 ของทุกปี มีเทศกาลสำคัญของคนไทย “ประเพณีลอยกระทง” เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่มีมายาวนาน และถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีของชาวไทย กรุงเทพมหานคร (กทม.) จึงกำหนดจัดงานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 63 ในหลายพื้นที่ทั่วกรุง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ทุกพื้นที่จัดงานทั้งในสังกัด กทม. และพื้นที่เอกชน ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การตั้งจุดคัดกรอง จุดสแกนลงทะเบียนเข้างานผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” จุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย ควบคู่ไปกับมาตรการด้านความปลอดภัย

จุดแรกที่ กทม.จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี คือ บริเวณสะพานพระราม8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด ตั้งแต่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานไปจนถึงบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น.ในวันที่ 31 ต.ค. มีกิจกรรม ได้แก่ การจัดการแสดงบนเวที การจำลองตลาดโบราณ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 50 เขต จุด 2 บริเวณสะพานหัน คลองโอ่งอ่าง เขตพระนครและเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกันจัดประเพณีลอยกระทงคลองโอ่งอ่าง 63 ขึ้นบริเวณคลองโอ่งอ่าง ช่วงสะพานหันถึงสะพานภาณุพันธ์ ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 ภายใต้แนวคิด “งามสะพรั่ง จันทร์ริมคลอง” กิจกรรมน่าสนใจนอกจาก การประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีไทยและดนตรีร่วมสมัย และการสาธิตประดิษฐ์กระทงแล้วยังมีถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง Street Art และ Street Performance และการจำหน่ายสินค้า แบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่ 1.ชานแชะ (Creative Terrace) 2.ชานช้อป (Shopping Terrace) 3.ชานวัฒนธรรม (Cultural Terrace) 4.ชานชิม (Gastronomy Terrace) และ 5.ชานเรือน (Community Terrace) รวมระยะทาง 750 เมตร เดินเลือกซื้อสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น.จุดที่ 3 สวนสาธารณะทั้ง 30 แห่ง รอบพื้นที่กรุงเทพฯ โดย กทม.ได้เปิดพื้นที่สวนสาธารณะที่อยู่ในความดูแลให้ประชาชนเข้าไปลอยกระทงได้ตั้งแต่เวลา 05.00-24.00 น. นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 29 ต.ค.-1 พ.ย. ยังเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการภายใน สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา (Chao Phraya Sky Park) ตั้งแต่เวลา 05.00-24.00 น. เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินเชื่อมต่อจากคลองโอ่งอ่าง ไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อชมวิวที่สวยงามกลางแม่น้ำอีกด้วย

สำหรับมาตรการดูแลความปลอดภัยในแก่นักท่องเที่ยว กทม. เตรียมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงของ กทม. ปี 63 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในช่วงวันลอยกระทง รวมทั้งการตรวจความพร้อมของโป๊ะและท่าเรือให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ซึ่งแผนดังกล่าวได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกดำเนินการ แบ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นเตรียมการก่อนวันลอยกระทง ขั้นปฏิบัติการวันลอยกระทง และขั้นปฏิบัติการหลังวันลอยกระทง และได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ประเภท คือความปลอดภัยทางบก ความปลอดภัยทางน้ำ และความปลอดภัยทางอากาศ โดยการระดมสรรพกำลังการบริหารจัดการภัย ประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจน องค์การสาธารณกุศล เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งได้เวียนแผนดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และรณรงค์การลอยกระทงตามประเพณีไทย ในปีนี้ กทม.จัดงานประเพณีภายใต้แนวคิด ลอยกระทงวิถีใหม่ สไตล์ New Normal โดยแนะนำให้ประชาชนที่มาร่วมงานสวมหน้ากากตลอดเวลาและเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และเพื่อเป็นการประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อมาด้วยกันลอยด้วยกัน 1 คู่ 1 ครอบครัว ต่อ 1 กระทง โดยรณรงค์ให้กระทงจากวัสดุธรรมชาติเพื่อให้ย่อยสลายง่ายด้วย.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33