อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

ลุ้น!"เมทินี ชโลธร"นั่งปธ.ศาลฏีกาหญิง คนแรกของปท.

24 ก.ค.นี้ลุ้น เลขาฯศาลชงบัญชี “เมทินี ชโลธร” ให้ ก.ต.เคาะนั่งปธ.ศาลฎีกาหญิงคนเเรกของประเทศ“ปิยกุล”ขึ้นประธานศาลอุทธรณ์”นุจรินทร์”คุมศาลฎีกาฯนักการเมือง พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.52 น.

 
เมื่อวันที่ 16 ก.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา เว็ปไซต์สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้เปิด เผยบัญชีรายชื่อที่สำนักงานศาลยุติธรรม เสนอเเต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาวาระ 1 ต.ค.โดยบัญชี 1 เลื่อนชั้น 4 เป็นชั้น5 มี1บัญชีมีการเสนอ นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา โดยหาก ก.ต.มีมติเห็นชอบจะถือว่าเป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนเเรกของประเทศไทย โดยบัญชี 2 เป็นชั้น 4 สับเปลี่ยนตำเเหน่งจำนวน 48 ตำเเหน่ง
 
โดยมีตำเเหน่งที่น่าสนใจระดับรองประธานศาลฎีกาดังนี้
 
น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกาขึ้นประธานศาลอุทธรณ์ ซึ่งตามลำดับอาวุโสมีโอกาสที่จะขึ้นประธานศาลฎีกาในวาระต่อไปต่อจาก นางเมทินี ซึ่งตำเเหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ถือว่ามีความอาวุโสรองลงมาจากประธานศาลฎีกา
 
นางวาสนา หงส์เจริญ ประธานแผนกคดีเยาวชนในศาลฎีกาขึ้นรองประธานศาลฎีกา นายพศวัจณ์ กนกนากประธานแผนกคดีพาณิชย์ เเละเศรษฐกิจในศาลฎีกา ขึ้นรองประธานศาลฎีกา นายนิพันธ์ ช่วยสกุล ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาในศาลฎีกาขึ้นรองประธานศาลฎีกา 
 
นายประสิทธิ์ เจริญถาวรโภคา ประธานแผนกคดีคำสังคำร้องเเละขออนุญาตฎีกา ในศาลฎีกาขึ้นรองประธานศาลฎีกา นายสรศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์ หัวหน้าคณะในศาลฎีกา ขึ้นรองประธานศาลฎีกา นายเสรี เพศประเสริฐ หัวหน้าคณะในศาลฎีกาขึ้นรองประธานศาลฎีกา 
 
นอกจากระดับรองประธานศาลฎีกายังมีตำเเหน่งที่น่าสนใจ เช่น นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี หัวหน้าคณะในศาลฎีกาขึ้นประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา ซึ่งปัจจุบันเป็น ก.ต.ที่ได้รับเลือกคะเเนนสูงอันดับ1 
 
นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ขึ้นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 ซึ่งนับอาวุโสเป็นคิวขึ้นประธานศาลฎีกาต่อจาก น.ส.ปิยกุล ผู้ที่ถูกเสนอบัญชีรายชื่อนั่งประธานศาลอุทธรณ์
 
นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ขึ้นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ซึ่งเป็นพื้นที่มีความสำคัญคุมจังหวัดสำคัญในภาคเหนือ
 
โดยบัญชีรายชื่อที่สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำดังกล่าว นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมในฐานะเลขานุการ ก.ต.จะนำเสนอเข้าที่ประชุม ก.ต.ในวันที่ 24 ก.ค.เพื่อพิจารณาผ่านความเห็นชอบในการเเต่งตั้งโยกย้ายตำเเหน่งบริหารดังกล่าว

ขอบคุณภาพจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    25%
  • ไม่เห็นด้วย
    75%

บอกต่อ : 28