อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

ไฟเขียว"ทรู"ทุ่ม1.5พันล้านตั้งศูนย์ดิจิตัลแห่งแรก

บีโอไอไฟเขียวทรูตั้งดิจิตัลพาร์คแห่งแรกในไทยมูลค่า 1.58 พันล้าน ชี้อุตสาหกรรมดิจิทัลพุ่ง  1.2 หมื่นล้านบาท รับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.31 น.

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการของบริษัท ทรู ดิจิตัล พาร์ค ซึ่งนับเป็นกิจการดิจิตัล พาร์ค แห่งแรกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ งบลงทุนกว่า 1,580 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจดิจิตัล บนพื้นที่กว่า 41,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก หรือโคเวิร์คกิ้ง สเปซ ห้องทดลองทางด้านเทคโนโลยี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรม พื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ ศูนย์บริการแบบวันสต็อปเซอร์วิส และบริการพื้นที่สำหรับสถานศึกษาเพื่อการสร้างนวัตกรรม

 “โครงการลงทุนของบริษัท ทรู จะเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมให้เกิดชุมชนเทคโนโลยีและระบบนิเวศในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ อีกทั้งจะเป็นสถานที่บ่มเพาะบุคลากรด้านดิจิตัล และศูนย์กลางสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และจะเป็นแหล่งสำคัญในการพัฒนาระบบดิจิทัลต่างๆในสมาร์ทซิตี้อีกด้วย” 

ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนม.ค.-ก.ย. 61 นักลงทุนให้ความสนใจยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล  หนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีจำนวน 135 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 12,740 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 405% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่าอยู่ที่  2,524 ล้านบาท กิจการที่มีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจำนวนมาก เช่น กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ การให้บริการแพลตฟอร์มด้านดิจิทัล คลาวด์เซอร์วิส และศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม

“การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มดิจิทัล เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าความสนใจลงทุนในประเทศไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17