อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

ขยายถนน5จังหวัด4-6ช่องจราจร

ทล.-ทช. จัดหนักพัฒนาถนน 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ชง ครม. ขยายถนน 4 -6 ช่องจราจร จับมือลาวเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ส่งเสริมการท่องเที่ยว พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 17.21 น.

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้นำเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) ในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 ธ.ค.61 หลายโครงการ โดยโครงการที่เกี่ยวข้องกับ ทล. มี 15 โครงการ ดำเนินการ 3 ปี (ปี 63-65) ประกอบด้วย 1. โครงการขยายไหล่ทางจาก 9เมตร เป็น 12 เมตร 5 โครงการ อาทิ ทางหลวงหมายเลข 2020 ตอน ท่าบ่อ – บ้านว่าน – บ้านผือ กม.3+500 – กม.23+200 ระยะทาง 19.70 กม. วงเงิน 300 ล้านบาท และทางหลวงหมายเลข 2267 ตอน โพนพิสัย – โนนต้อง ระหว่าง กม.0+500 – กม.29+500 ระยะทาง 27 กม. วงเงิน 420 ล้านบาท 2. โครงการขยายช่องจราจร จาก4-6 ช่องจราจร 3 โครงการ อาทิ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โดยขยายช่องจราจร และขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 (แยกทาง ทล.2 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี - อ.วังสามหมอ) ระยะทาง 61 กม. วงเงิน 2,137 ล้านบาท เป็นต้น

นายอานนท์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง และโครงการความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 7 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างทางสายใหม่เชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานี - จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 139 กม. วงเงิน 25 ล้านบาท, โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและ อํานวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานมิตรภาพ น้ําเหืองไทย - ลาว ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย และโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว จ.เลย เป็นต้น

ด้านนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) กล่าวว่า ในส่วนของ ทช. มี 1 โครงการคือ โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยก ทล.2 - พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัญโน) ต.บ้านลาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ระยะทางประมาณ 7.471 กม. วงเงิน 380ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบและประมาณราคา โดยจะเสนอขอตั้งงบประมาณในปี 63 ซึ่งจะเป็นงบผูกพัน 3 ปี (ปี63-65).
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35