อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

กนพ.ไฟเขียวเอกชนเขตศก.พิเศษนครพนม

คณะกรรมการเขตศก.พิเศษ เห็นชอบเอกชนเข้ามาพัฒนาพื้นที่นครพนม 1.3 พันไร่ พัฒนาพื้นที่มิกซ์ยูสครบวงจร เสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.07 น.

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ลงทุนในที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับสิทธิพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม และมอบหมายกรมธนารักษ์พิจารณาดำเนินการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุตามกฎระเบียบและขั้นตอนของทางราชการต่อไปสำหรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมมีเนื้อที่ประมาณ 1,335 ไร่ ใกล้กับสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาวแห่งที่ 3 และด่านนครพนม โดยจะพัฒนาเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมแบบผสม (Commercial Mix Use) ซึ่งมีการพัฒนาโรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ประชุม/แสดงสินค้านานาชาติ ศูนย์กีฬา/สันทนาการ (sports complex) เขตอุตสาหกรรมทั่วไปและศูนย์กระจายสินค้า

นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้กันพื้นที่แนวก่อสร้างทางรถไฟในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมเพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-นครพนม เนื้อที่ประมาณ 28 ไร่

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33