อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำลำพะเนียงเป๊ะ!!

กรมทางหลวงชนบท เปิดใช้ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำลำพะเนียง จ.หนองบัวลำภู ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ช่วงฤดูแล้ง-ฝน และส่งเสริมใช้ยางพาราภายในประเทศ พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.20 น.


นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำลำพะเนียง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ระยะทาง 6.100 กม. เป็นถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ ขนาด 2 ช่องจราจร ไปกลับ ซึ่งได้นำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ด้วยงบประมาณรวม 30.690 ล้านบาทเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

นายวิศว์ กล่าวต่อว่า เดิมถนนสายดังกล่าวเป็นถนนลูกรังเชื่อมต่อกับสะพานชุมชน ส่งผลให้ในช่วงฤดูแล้งจะมีฝุ่นละอองเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่สองข้างทางได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ รวมถึงในช่วงฤดูฝนก็จะมีน้ำท่วมขัง ทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ให้ได้รับความสะดวก สามารถขนส่งผลิตผลทางการเกษตรทั้งอ้อย ข้าว ยางพาราไปสู่ปลายทางได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมใช้ยางพาราภายในประเทศ ช่วยเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยางได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24