อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

คปภ.เดินสายพบชาวนา-ชาวไร่ รับร้องทุกข์ปัญหาประกันภัย

คปภ.ลงพื้นที่ 10 จังหวัดพบ ชาวนา -ชาวไร่ ทั่วประเทศ รับเรื่องร้องทุกข์ ใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงประกันภัยข้าวเพิ่มเติม พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 16.33 น.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้จัดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย นำเจ้าหน้าที่ และตัวแทนอุตสาหกรรมประกันภัย ลงพื้นที่ไปพบปะชาวนา ชาวไร่หลายจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรับฟังสภาพปัญหา ข้อคิดเห็น นำมาปรับปรุงการทำประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  โดยล่าสุดเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นได้สะท้อนปัญหาการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือตามแบบ กษ 01 กรณีที่นาข้าวได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ แต่ไม่มีการประกาศ เป็นเขตภัยพิบัติ

นอกจากนี้ ยังมีกรณีการเช่าที่นาปลูกข้าวจะต้องใช้เอกสารลักษณะใดเพื่อได้รับสิทธิในการทำประกันภัยข้าวนาปี รวมถึงต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนทำประกันภัยพืชชนิดอื่น เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ถั่วเหลือง และถั่วเขียว  ต้น ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ คปภ.ได้มีการชี้แจง และจะรวบรวมข้อมูลนำไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการรับประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อๆไป

นายสุทธิพลกล่าวว่า  คปภ.ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยเรื่องการบูรณาการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย กับ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่น ได้รับความรู้ด้านการประกันภัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและเป็นหลักประกันความมั่นคงของธุรกิจ
 

  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32