อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

กสิกรไทยจ่ายปันผลกองเคพร็อพเพอร์ตี้ฯ677ล้าน

บลจ.กสิกรไทยประกาศจ่ายปันผลกองทุนเผยกองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์วงเงิน 677 ล้านบาท ดีเดย์ 14 มิ.ย.นิ้  ระบุกองรีทส์น่าลงทุนให้ผลตอบแทนดีหากเทียบพันธบัตรรัฐบาล   พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น.


น.ส.ธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน บลจ. กสิกรไทย  เปิดเผยว่า  เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ (K-PROP) สำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มิ.ย.61 ถึง 31 พ.ค.62 ในอัตรา 0.46 บาทต่อหน่วย โดยมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 14  มิ.ย.62 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 677 ล้านบาท  โดยกองทุนฯมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ทั้งไทยและสิงค์โปร์ เช่น  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทั้งนี้นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อปี 59 กองทุนมีการจ่ายปันผลมาอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมแล้วทั้งสิ้น 9 ครั้ง เป็นเงิน 2.92 บาทต่อหน่วย

สำหรับผลการดำเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมากองทุนมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) เฉลี่ยอยู่ที่ 13.16% ต่อปี อีกทั้งผลการดำเนินงานย้อนหลังยังสามารถเอาชนะเกณฑ์มาตรฐานได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี  อยู่ที่ 14.72%  และ 3 ปี  ต่อปีอยู่ที่  11.46% ต่อปี ขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน 1 ปีอยู่ที่ 14.65% ต่อปี และ 3 ปีอยู่ที่ 11.23%ต่อปี   (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 62)

“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวขึ้น เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอยู่ในระดับที่ต่ำ ประกอบกับค่าเช่าและอัตราการเช่าโดยรวมอยู่ในระดับที่ดี ขณะที่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ในประเทศสิงคโปร์ปรับตัวลงเล็กน้อย ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา จากความกังวลเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม  รีทส์ยังคงปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดโดยรวมจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับลดลงมาก โดยรีทส์ที่มีผลประกอบการดีและมีความสามารถในการเพิ่มจำนวนเงินปันผล ยังคงปรับตัวดีขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา”

ทั้งนี้มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและสิงคโปร์ แม้ว่าสินทรัพย์ประเภทนี้โดยรวมจะมี Valuation ที่ปรับตัวขึ้นมามาก แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกได้ปรับลดลงมากด้วยเช่นกัน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลงจาก 2.68% มาอยู่ที่ 2.11%(ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.62) ทำให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์น่าจะยังได้รับประโยชน์จากสภาพคล่องที่มีอยู่สูง จากการที่ธนาคารกลางหลักต่างๆ ของโลกมีแนวโน้มปรับลดดอกเบี้ย และการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ยังมีอัตราจ่ายปันผลที่ประมาณ 5% ซึ่งสูงกว่าตลาดโดยรวม

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25