อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

ผอ.ขสมก. จัดให้สหภาพฯ เร่งสางปัญหาองค์กร

"ผอ.ขสมก." รับลูกสหภาพฯ ยันเร่งเดินหน้าตามแผนฟื้นฟู ยันไม่เออร์ลี่ รีไทร์พนักงาน 5 พันคันภายในปีนี้ คาด 2-3 ปีค่อยเดินหน้า ย้ำต้องค่อยเป็นค่อยไป-มาจากสมัครใจ-หาตำแหน่งอื่นทดแทน ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.05 น.


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 ก.ค. ที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) พร้อมสมาชิก 40 กว่าคน เข้ายื่นหนังสือถึงนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ ขสมก. เพื่อให้เร่งรีบดำเนินการตามแผนฟื้นฟู ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติรับหลักกาแผนฟื้นฟูของ ขสมก. ให้องค์ดำเนินการแล้ว โดยมีข้อเสนอ 12 ข้อ อาทิ ให้องค์การเร่งดำเนินจัดทำร่างขอบเขตการของงานประกวดราคา (ทีโออาร์) จัดการรถใหม่จำนวน 3,000 คัน เพื่อทดแทนรถเก่าที่หมดอายุการใช้งาน 20-30 ปี 2.กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและคุณสมบัติสำหรับพนักงานที่จะเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (เออร์ลี่ รีไทร์) โดยให้พนักงานเข้าร่วมโรงการด้วยความสมัครใจ และให้จัดทำทีโออาร์เดินหน้าโครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (อีทิคเก็ต) หลังจากที่ ขสมก. ได้ยกเลิกโครงการอีทิคเก็ต และเครื่องเก็บค่าโดยสาร หรือกล่องเก็บค่าโดยสาร “แคชบ็อกซ์” (Cash box) บนรถโดยสารประจำทาง 2,600 คัน วงเงิน 1,665 ล้านบาท กับบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) คู่สัญญาไป 

ด้านนายสุระชัย กล่าวว่า หลังจากที่กลับมาทำงานไม่กี่วัน เหลือเวลาทำงานอีก 8-9 เดือน ซึ่งจะน้อยหรือมากไม่เป็นไร ตั้งใจทำงานจนวันสุดท้าย และกลับมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ และดีใจที่ได้กลับมาทำงานที่ ขสมก. จากนี้ได้ศึกงานที่ได้ดำเนินการอยู่ ส่วนใหญ่เข้าใจเกือบทั้งหมด และข้อเสนอที่สหภาพฯ ได้ยื่นหนังสือมาอยู่ในแผนฟื้นฟูและแผนฟื้นฟูดำเนินการมาตั้งแต่ปี 57 โดยกรอบแผนไม่เปลี่ยน แต่รายละเอียดเปลี่ยน เพราะเปลี่ยนเทคโนโลยี ตามสภาพแวดล้อม และความเหมาะสม โดยรวมแผนฟื้นฟูเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุน และต้องดำเนินการตามนั้น โดยเฉพาะการจัดหารถเมล์ใหม่ เพราะรถเมล์มีสภาพเก่าใช้งาน 20-30 ปี  อาทิ จัดเช่ารถเมล์ 700 คัน อาทิ รถเมล์ระบบดีเซลและไฟฟ้า (ไฮบริด) 400 คัน และรถเมล์ปรับอากาศ (รถเมล์แอร์) ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) 300 คัน รวมทั้งการจัดซื้อรถเมล์ไฮบริด 1,453 คัน การจัดซื้อรถเมล์ไฟฟ้า (อีวี) 35 คัน และรถเมล์เก่าปรับปรุงสภาพใหม่ 323 คัน  ปัจจุบัน ครม. ได้อนุมัติกรอบ ส่วนรายละเอียดตั้งอนุมัติแต่ละโครงการเพื่อหางบประมาลงทุนต่อไปนายนายสุระชัย กล่าวต่อว่า ส่วนโครงการเออร์ลี่ รีไทร์อยู่ในแผนฟื้นฟูเป้าหมาย 5,000 คน ใช้เวลา 3-4 ปีต้องมาจากภาคสมัครใจตามประสงค์ของพนักงาน โดย ขสมก. พิจารณาตามความเหมาะสมและพึงพอใจของพนักงานด้วย หากพนักงานมีความสามารถจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานได้ เช่น พนักงานเก็บค่าโดยสารอยากจะเป็นพนักงานขับรถ รวมทั้งพนักงานห้องตั๋วโดยสารและห้องจ่ายเงิน อนาคตจะไม่มี หากมีความรู้เกี่ยวกับตัวเลขอาจจะทำงานเอกสารหรือบัญชีได้ โดยต้องค่อยเป็นค่อยไป และต้องมีระบบเทคโนโลยีมารองรับถึงจะดำเนินการได้ คาดว่าใช้เวลา 2-3 ปี ยืนยันว่ายังไม่เออร์ลี่ รีไทร์พนักงานในปี 62 นี้ หากยังไม่รับระบบรองรับต้องยังจำเป็นต้องมีพนักงานเก็บค่าโดยสารอยู่

นายนายสุระชัย กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องปรับโครงสร้างองค์กร และติดตามหนี้สินของรถร่วมที่ค้างชำระก่อนที่จะโอนรถร่วมหมวดต่างๆ ไปขึ้นกับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เร่งรัดอยู่  ขณะที่การแก้ไขปัญหารถตู้ผิดกฎหมาย ที่เมื่ออายุครบ 10 ปีต้องเลิกใช้ จากนั้นต้องเปลี่ยนใหม่ก่อนเข้ามาสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายและวิ่งให้บริการผู้โดยสาร ขณะที่เรื่องสวัสดิการของพนักงาน เมื่อวันที่ 11 ก.ค.62 ได้เข้าร่วมเลี้ยงอำลานายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม ซึ่งให้นโยบายว่าการทำงานถ้ามีประสิทธิภาพทุกคนทำงานต้องมีความสุข เริ่มต้นสถานที่ทำงานที่ไม่หรู แต่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ หรือ Happy Work Place โดยหน่วยงานไปพัฒนาพื้นที่การทำงานอย่างเหมาะสมและดีนายสุระชัย กล่าวด้วยว่า รวมทั้งได้ยกตัวอย่างตำรวจทางหลวงตามท้องที่ ที่ต้องปรับปรุงสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก โดยทุกหน่วยงานที่มีปัญหาคล้ายๆ กัน ซึ่งต้องทำให้ดีที่สุด โดยตั้งใจจะปรับปรุงการทำงาน เช่น พื้นที่เขตการเดินรถที่ 5 ที่ยังไม่เรียบร้อยต้องปรับปรุงให้สะอาดและสวัสดิการของพนักงานทั้งหมดต้องหาแนวทางดำเนินการต่อไป โดยไม่คาดหวังว่าจะต้องดีสุดยอด แต่อยู่ในมาตรฐานที่ทุกคนทั่วไปยอมรับได้ อาจไม่สวยแต่สะอาด ไม่หรูหราแต่ทำงานได้ ส่วนการตรวจสอบนั้นทุกคนอยู่ในการตรวจสอบ และเป็นไปตามกฎระเบียบ ทั้งนี้ตนยื่นยันว่าทำงานที่ ขสมก. 1 ปีกว่า ตนไม่มีการถูกตรวจสอบแม้แต่เรื่องเดียว ทั้งการทุจริต ประพฤติไม่ชอบ ขาดจริยธรรม เพราะได้ทำตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง โดยเอาองค์กรเป็นที่ตั้ง และทำงานตามทางสายกลาง หวังว่าทุกคนควรยึดกฎระเบียบและดำเนินชีวิตสายกลางเรียบง่ายดีที่สุด ส่วนจะขอให้สหภาพแรงงานฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการ (บอร์ด) นั้น ต้องมีการแต่งตั้งบอร์ดก่อน จากนั้นจะขออนุญาตให้บอร์ดพิจารณาต่อไป หากเห็นด้วยพร้อมยินดีที่ให้มามีส่วนร่วม
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24