อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

พาณิชย์คุมเข้มขายชุดสังฆทานวันอาสาฬบูชา-เข้าพรรษา 

"วิชัย" สั่งพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศลุยตรวจชุดสังฆทานที่ขายในร้านค้า-ห้างสรรพสินค้า ช่วงวันอาสาฬบูชา-เข้าพรรษา ขู่พบไม่ปิดป้าย-ฉวยโอกาสโขกราคาขึ้นสูงเกินจริงมีโทษทั้งจำและปรับ  ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.27 น.


นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วงใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 16ก.ค. – 17 ก.ค.) ผู้บริโภคจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์  กรมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาและกำชับให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาเครื่องสังฆภัณฑ์ให้ชัดเจน  เพื่อความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริโภค และป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันควร  

สำหรับการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบให้ผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 103  พ.ศ.2562 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและบริการ ให้แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้า พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุด้วย ทั้งนี้รายการและราคาของสินค้าดังกล่าวต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (FONT) ตั้งแต่ขนาด 16  ขึ้นไป หรือมีขนาดเทียบเท่า และการจำหน่ายสินค้าหรือบริการตรงตามป้ายแสดงราคา ต้องไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือบริการที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และห้ามปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าหรือบริการหากฝ่าฝืนกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท   กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
       
อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม  ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์  จ.นนทบุรี พบว่า สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ไม่มีการปรับราคา ราคาจำหน่ายขึ้นอยู่กับสินค้าที่บรรจุภายในชุดสังฆทาน เช่น ชุดสังฆทาน ราคาชุดละ 99 – 650 บาท ชุดสังฆทานยา ราคาชุดละ 99 - 229 บาท เทียนพรรษา แพ็คคู่ ราคาแพ็คละ 55-568 บาท และราคาต้นละ 659 – 1,192 บาท หลอดไฟ แพ็ค 3 หลอด ขนาด 18 วัตต์ ราคา 99 – 119 บาท ขนาด 36 วัตต์ ราคา 119 – 139 บาท ผ้าอาบน้ำฝน ขนาด 1.8 เมตร ราคาผืนละ 79 - 89 บาท ขนาด 2.4 เมตร ราคาผืนละ 129 บาท 

" ขอให้ประชาชนร่วมเป็นผู้บริโภคยุคใหม่  “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” ก่อนตัดสินใจซื้อควรตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย รายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทาน รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุ และตรวจสอบสินค้าที่บรรจุว่าตรงกับรายการสินค้าที่แสดงไว้หรือไม่ เพื่อเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า  หากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาและสินค้าไม่ได้คุณภาพตามที่ได้แจ้งไว้สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วน 1569"

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23