อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

เปิดใช้ถนนลาดยางพาราสาย ศก.4019 ศรีสะเกษ

กรมทางหลวงชนบท เปิดใช้ลาดยางพาราถนนสาย ศก.4019 จ.ศรีสะเกษ พร้อมส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการใช้ยางพารามาสร้างถนน ช่วยเหลือชาวสวนยาง พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.52 น.


นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้ความสำคัญในการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนน เพื่อส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ ช่วยเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยางอย่างยั่งยืนนั้น ทช. จึงได้ดำเนินการพัฒนาสายทาง ลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงชนบทสาย ศก.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2085-บ้านโนนศรีไคล อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งดำเนินการซ่อมสร้างถนน เป็นถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ช่วง กม.ที่ 0+795 ถึง 6+045 รวมระยะทาง 5.250 กิโลเมตร (กม.) พร้อมเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณรวม 11.6 ล้านบาท

นายมานพ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว ทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เดิมถนนสายดังกล่าวมีการเปิดใช้งานมานาน ถนนมีความชำรุดเสียหาย ทำให้ประชาชนเดินทางด้วยความยากลำบาก ทั้งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ให้ได้รับความสะดวก สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ไปสู่ปลายทางได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15