อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

วอนรัฐแก้ปัญหาปากท้อง ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยสำรวจชิมช้อปใช้ พบคนจนเพียง 2.7% ได้สิทธิ์รับพันบาท เหตุไร้สมาร์ทโฟน-อินเทอร์เน็ต ประชาชนวอนรัฐออกมาตรการเพิ่มมุ่งแก้ปัญหาปากท้อง ลดค่าครองชีพ เช่น ลดราคาสินค้า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ารถ พุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 17.16 น.

รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ได้สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้เฟส 1 สำเร็จ โดยพบว่ายังมีข้อจำกัดในการได้รับสิทธิ์ เพราะครัวเรือนส่วนใหญ่ 79.1% ที่ลงทะเบียนสำเร็จมีรายได้อยู่ในระดับปานกลางไปจนถึงระดับสูง หรือสูงกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ในขณะที่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย หรือรายได้ต่ำกว่า 8,500 บาทต่อเดือน สัดส่วนเพียง 2.7% เท่านั้น ส่วนหนึ่งผู้มีรายได้น้อยยังคงใช้โทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟน และอีกส่วนหนึ่งแม้จะใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แต่ไม่เปิดใช้บริการอินเทอร์เน็ต จึงทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับจากประโยชน์ของมาตรการภาครัฐ

นอกจากนี้ครัวเรือนส่วนใหญ่ยังอยากให้รัฐบาลมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อมุ่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชน โดยจากการสำรวจ พบว่า 31.5% ของครัวเรือนที่ทำการสำรวจอยากให้รัฐบาลช่วยลดภาระค่าครองชีพ โดยวิธีการปรับลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการช่วยพยุงค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโดยสารสาธารณะ รวมไปถึงราคาพลังงานในประเทศ เป็นต้น แม้ครัวเรือนไทยส่วนมาก 78.3% ที่ทำการสำรวจ จะมองว่า มาตรการชิมช้อปใช้เฟส 1 จะมีส่วนช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของตนเองได้ก็ตามขณะเดียวกันจากการสำรวจพบว่าครัวเรือนไทยเกิน 1 ใน 3 วางแผนที่จะใช้จ่ายชิมช้อปใช้มากกว่า 1,000 บาท โดยครัวเรือนส่วนใหญ่ 54.7% วางแผนใช้จ่ายในงบ 1,000 บาทตามสิทธิ์ที่ได้รับจากมาตรการ แต่อีก 43% วางแผนใช้จ่ายมากกว่า 1,000 บาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 3,300 บาทต่อคน ซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพฯและมีการวางแผนไปท่องเที่ยวและใช้จ่ายที่จังหวัดชลบุรี นนทบุรี และสมุทรปราการทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้จ่ายระหว่างครัวเรือนไทยที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน กับครัวเรือนไทยที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน พบว่ารายได้ไม่เกิน 30,000 บาทจะมุ่งเน้นไปที่การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากห้างสรรพสินค้า และมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายในงบ 1,000 บาทพอดี ในขณะที่ครัวเรือนผู้มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะมุ่งเน้นการใช้จ่ายไปกับการรับประทานอาหารที่ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการและใช้จ่ายเกิน 1,000 บาท

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29