อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

"สมคิด" ดึงเอกชนฮอกไกโดช่วยเกษตรกรไทยพ้นจน

รองนายกรัฐมนตรี นำทีมไทยแลนด์ พบคณะนักธุรกิจจากฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น พร้อมสนับสนุนเอกชนจากญี่ปุ่นสนับสนุนภาคเกษตรไทย พ้นจากความยากจน ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.54 น.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยระหว่างการนำทีมไทยแลนด์ ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  (ธ.ก.ส.) รวมถึงสถานทูตไทยในญี่ปุ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือร่วมกับคณะนักธุรกิจจากฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงองค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือเจโทร ประจำฮอกไกโด หอการค้าแห่งญี่ปุ่นประจำฮอกไกโด โดยระบุว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนักธุรกิจฮอกไกโด ยังน้อยเกินไป แม้ไทยจะมีความใกล้ชิดกับญี่ปุ่น แต่ที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้ติดต่อกับนักธุรกิจทางด้านเซนได ฟูกูอุกะ และอื่นๆ มากกว่า ทั้งที่ ฮอกไกโดมีศักยภาพสูงเหมาะสำหรับการสร้างสัมพันธ์กับไทยมาก โดยเฉพาะการเกษตร โดยการเชื่อมโยงการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน ซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือของไทยสามารถที่จะพัฒนาร่วมกันเพื่อให้เทียบเคียงกับฮอกไกโดได้อย่างดี

นอกจากนี้ไทยยังเป็นประเทศเกษตรมีเกษตรกรกว่า 30 ล้านคน ซึ่งสำคัญกับไทยมากแต่ยังขาดการพัฒนา ยากจน เพราะมีผลผลิตและรายได้ที่ต่ำ โดยรัฐบาลจะไม่ทิ้งคนเหล่านี้แต่จะยกระดับขึ้นมาโดยการเชื่อมโยงกับภาคท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับฮอกไกโด เพื่อให้คนเหล่านี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นหากภาคธุรกิจของฮอกไกโดที่เข้ามาช่วยพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นได้ในลักษณะนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ จะเข้ามาให้แพคเกจส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษ เพราะมีกองทุนเศรษฐกิจฐานรากที่ช่วยสนับสนุนอยู่แล้วที่สามารถนำค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนมาหักลดหย่อนภาษีได้ถึง 120% ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่พิเศษคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33