อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

กัลฟ์พีดีกู้เงิน4.1หมื่นล.เดินหน้าโรงไฟฟ้า

กัลฟ์ พีดี ลงนามสัญญาเงินกู้สำหรับการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ ปลวกแดง กำลังการผลิต 2,650 เมกะวัตต์ วงเงิน 41,000 ล้านบาท จันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น.

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ เปิดเผยว่า บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมสัดส่วน 70% ผ่านบริษัท อินดิเพนเดนท์ พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ที่เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ ปลวกแดงได้ลงนามสัญญาเงินกู้สำหรับการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ ปลวกแดง กำลังการผลิต 2,650 เมกะวัตต์ วงเงิน 41,000 ล้านบาท เป็นเวลา 23 ปี แบ่งเป็น สกุลเงินบาท 50% และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 50% กับกลุ่มสถาบันการเงินทั้งในไทยและต่างประเทศ 16 แห่ง รวมถึงธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือเจบิค และธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือเอดีบี

ทั้งนี้โครงการจีพีดี มีต้นทุนดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ค่อนข้างมากเนื่องจากได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ได้ในอัตราที่ต่ำจากภาวะดอกเบี้ยที่ต่ำในปัจจุบัน เป็นเวลา 20 ปี ซึ่งช่วยปิดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยของตลาดในอนาคต ได้อย่างดี โดยโครงการจีพีดี มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 66 และ 67 

สำหรับบริษัทอินดิเพนเดนท์ฯ เป็นบริษัทย่อยที่กัลฟ์ ถือหุ้น 70% และกลุ่มมิตซุย ถือหุ้น 30% จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าไอพีพี 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 5,300 เมกะวัตต์ ซึ่งนอกจากโรงไฟฟ้าจีพีดี แล้วยังมีโครงการจีอาร์เอสซี ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง2,650 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เริ่มก่อสร้างไปแล้วตั้งแต่ธ.ค.61 คืบหน้าแล้ว 39.5% เมื่อเดือนก.ย.62 มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ปี 64 และ 65 โดยทั้งจีดีพีและจีอาร์เอสซี มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23