อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

'ศักดิ์สยาม'สั่งปรับแผนสร้าง ถ.พระราม2ให้เสร็จในปี63

'ศักดิ์สยาม' รมว.คมนาคม สั่งปรับแผนการก่อสร้างถนนพระราม 2 ให้แล้วเสร็จภายในปี 63 พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21.50 น.


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาการจราจรจากการก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ร่วมกับคณะทำงานศึกษาสภาพปัญหาเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรและลดผลกระทบจากโครงการก่อสร้างระบบคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาโครงการปรับปรุงถนนพระราม 2 ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตามข้อเสนอของคณะทำงานฯ พบว่ายังต้องปรับปรุงแผนการจราจรบางส่วนพร้อมปรับแผนการก่อสร้าง โดยให้จัดทำรายละเอียดการขยายสัญญาโครงการปรับปรุงฯ และทบทวนปรับแผนการดำเนินงานก่อสร้างอีกครั้งให้แล้วเสร็จภายในปี 63 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และให้นำเสนอแผนในอีก 1 สัปดาห์ และให้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนและสื่อมวลชนในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี พร้อมให้ทางหลวงไปเอกซเรย์ทุกโครงการก่อสร้าง เพื่อเตรียมแนวทางป้องกันผลกระทบกับประชาชนระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ทางหลวงวางแผนการดำเนินงาน บูรณาการร่วมกันทำงานทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้โครงการต่างๆ ของกระทรวงเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม ได้มอบให้ทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) ร่วมกันจัดทำแผนบูรณาการการใช้พื้นที่ทำงานก่อสร้างและแผนบริหารจราจร สำหรับโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนพระราม 2 ตอนทางแยกต่างระดับฯ ของทางหลวงและโครงการทางพิเศษ ช่วงพระราม 3 - ดาวคะนอง ของ กทพ. ที่มีพื้นที่โครงการทับซ้อนกัน รวมถึงทำแผนบูรณาการสั่งการ (Single Command Center) เพื่อบริหารจัดการจราจรให้ความช่วยเหลือและการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางทราบข้อมูลสภาพการจราจร เพื่อตัดสินใจเลือกใช้เส้นทางสำหรับทุกโครงการในพื้นที่

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า สำหรับผลดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ พบว่า ในมิติการประชาสัมพันธ์ทางหลวงและ กทพ. ได้หารือร่วมกัน โดยจัดตั้งศูนย์ Single Command Center ที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน ติดตั้งระบบ CCTV บริเวณจุดวิกฤต จุดที่มีการก่อสร้าง และจัดให้มีป้ายบอกทางเคลื่อนที่ (VMS) บริเวณจุดสำคัญต่าง ๆ ซึ่งทางหลวงอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาและติดตั้ง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค.62 จากนั้นจะสื่อสารข้อมูลการจราจรและแผนการก่อสร้างให้กับประชาชนรับทราบในทุกช่องทาง
          
ส่วนมิติการเร่งรัดการก่อสร้าง ได้มีการปรับแผนก่อสร้างให้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งทางหลวงได้อนุมัติการขยายสัญญาโครงการปรับปรุงฯ และได้ปรับแผนงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาที่ปรับใหม่ คือ ในเดือนก.พ.64 โดยปัจจุบันผลงานรวมตามแผนงานใหม่คืบหน้า 35.294% เร็วกว่าแผนงานเดิม 4.264% 

สำหรับมิติการบริหารการจราจรได้ปรับเปลี่ยนเวลาอนุญาตรถบรรทุกเข้า - ออกพื้นที่ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรนโยบายเร่งด่วนสู่การปฏิบัติ การจัดทำแผนการบริหารจราจร โดยจัดทำแผนบริหารการจราจรทุกครั้งก่อนเปิดพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีระบบการช่วยเหลือฉุกเฉิน อยู่ระหว่างการจัดตั้งหน่วยงาน เพื่ออำนวยการด้านความปลอดภัยและช่วยเหลือฉุกเฉิน ขณะที่มิติการบริหารพื้นที่ร่วมกับโครงการอื่นๆ ทางหลวงและ กทพ. ได้บูรณาการจัดทำแผนการก่อสร้างในเบื้องต้นแล้ว


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32