อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

"สรรพสามิต"เร่งกวาดสินค้าเถื่อน"สุราครองแชมป์"

กรมสรรพสามิตโชว์ยอดผลปราบปรามสินค้าเถื่อนตั้งแต่ 1 ต.ค.-21 พ.ย. กระทำผิด จำนวน 5,283 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 81.42 ล้านบาท สุรานำโด่ง  2,868 คดี ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.45 น.


นายวรวรรธน์  ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต  เปิดเผยว่า  ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 21 พ.ย.  ที่ผ่านมาพบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 5,283 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 81.42 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 2,868 คดี ค่าปรับ 26.77 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 1,743 คดี ค่าปรับ 39.08 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 118 คดี ค่าปรับ 1.18 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 195 คดี ค่าปรับ 3.28 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 10 คดี ค่าปรับ 0.14 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 261 คดี ค่าปรับ จำนวน 4.83 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 88 คดี ค่าปรับ 6.14 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 27,469.071 ลิตร ยาสูบ จำนวน 54,526 ซอง ไพ่ จำนวน 10,896 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 190,866.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 1,416 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 289 คัน
 
ทั้งนี้กรมฯ ได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป
 
“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%