อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

คลังแจ้งเหยื่อ"แชร์ข้าวสาร" เร่งยื่นชำระหนี้ภายใน27ม.ค.63

กระทรวงการคลัง แจ้งให้ผู้เสียหาย คดีแชร์ข้าวสาร ยื่นคำขอรับชำระหนี้ คดี บริษัท อีซี่ เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ด่วนก่อน 27 ม.ค.63 พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.15 น.

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า  ขอแจ้งให้เจ้าหนี้ ประชาชนผู้เสียหายและผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี บริษัท อีซี่ เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด หรือคดีแชร์ข้าวสาร ให้เร่งดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือ สำนักงานบังคับคดี ซึ่งจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 ม.ค.63

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.4493/2562 ลงวันที่ 17 ต.ค.62 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท อีซี่ เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กับพวก รวม 9 ราย เด็ดขาด และกองบังคับคดีล้มละลาย 3 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการออกประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อดำเนินการพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท อีซี่ เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กับพวกรวม 9 ราย เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว                     

“ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังได้พิจารณาดำเนินการเพื่อขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินคดีล้มละลายตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 กับบริษัท อีซี่ เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กับพวก เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนผู้ให้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นผู้เสียหาย เนื่องจากกระทรวงการคลังเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า บริษัท อีซี่ เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กับพวก เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่เพียงพอกับการชำระหนี้ให้กับผู้เสียหายได้”
 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น